nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

”Kontoren behöver bättre arbetsmiljö”

Socialt eller stressande? Åsikterna om öppna kontorslandskap går isär.
Nu kommer en studie om hur buller påverkar produktiviteten – och att anställda och chefer har olika syn på ”öppenheten”.

  • Artikel annons 1

Ole Mygind, nordisk försäljningsdirektör Poly

Öppna kontorslandskap har varit ganska flitigt debatterat länge. De som är för dem menar att dörrar stänger ute spontanitet – motståndarna menar att det är distraherande att sitta i ett folkhav.
Och det senare backas upp av en undersökning från högskolan i Gävle som visar att många anställda upplever kontorslandskapen som stressande.

Men vilka konsekvenser har det? Statistik från Oxford Economics samt kommunikationsföretaget Poly visar att problemet med buller och distraktioner är större än vad de flesta chefer inser. Och att de negativa effekterna distraktion och oljud kan ha på anställdas engagemang och produktivitet är stor.
– Trots att chefer i större utsträckning har börjat erkänna problemet, visar resultaten tydligt att företag behöver arbeta mer med att utrusta kontoren för en bättre arbetsmiljö och det behöver inte vara särskilt svårt. Det finns flera enkla verktyg och tekniker som förhindrar buller och distraktioner i öppna kontorslandskap säger Ole Mygind, nordisk försäljningsdirektör på Poly.

Ett av de stora problemen är att de öppna kontoren ofta saknar tysta utrymmen, konferensrum eller verktyg som behövs för att öka engagemang och produktivitet. Och här visar den brittiska studien problemet svart på vitt. Majoriteten av de tillfrågade cheferna säger att rätt verktyg finns – medan inte ens en tredjedel av de anställda anser att så är fallet.
Än värre är det att en tredjedel av cheferna säger att ledningen framgångsrikt vidtagit åtgärder för att ta itu med problemen, då endast 13 procent av medarbetarna håller med.
– Det finns inget som tyder på att det öppna kontorslandskapet kommer att försvinna, snarare tvärt om. Därför kommer vi behöva hitta förslag och lösningar på hur de ska användas optimalt i framtiden. Som ledare måste vi vara öppna för de anställdas perspektiv och bana väg för bättre arbetsmiljöer, säger Ole Mygind.

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

Södra påbörjar 5g-resan

Ett första steg mot automation via 5g. Skogsägarföreningen Södra ansluter till Telias partnerprogram för 5g och tillsammans med operatören ska de utveckla tekniken vid massabruket i Mörrum.

  • Annons 4