nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Regeringens förslag får skarp kritik av mediabranschen

Skriftliga godkännanden ska vara ett krav, det var regeringens recept mot oseriösa telefonförsäljare. Men kritiken mot förslaget är stor och mediabranschen är orolig.

  • Artikel annons 1

Telefonförsäljning har länge kritiserats. Konsumentskyddet har varit svagt och regelverket trubbigt. Det föranledde att dåvarande konsumentminister Birgitta Ohlsson 2013 tillsatte en utredning. Syftet var att ge klarare regler och ökad trygghet för konsumenter.

Utredningen tog två år, och förslaget var att giltiga avtal bör ha ett skriftilighetskrav. Men inget hände. Förrän 2018. Nu har regeringen gått ut med avsikten att förverkliga kravet och på så sätt sålla bort oseriösa telefonförsäljare ur branschen. lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

– Att äldre personer och andra som är särskilt utsatta råkar illa ut vid telefonförsäljning är inte acceptabelt. Genom förslaget stärker vi nu konsumenters förutsättningar att fatta genomtänkta beslut när de blir uppringda av försäljare på telefon, sa biträdande justitieministern Heléne Fritzon när förslaget presenterades.

Problem kopplade till telefonförsäljning har varit uppmärksammade under en längre tid. Det handlar exempelvis om att konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de ingår avtal utan att förstå vad det innebär. Problemen är ofta kopplade till en överrumplande och pressande försäljningssituation.

Men det nya kravet innebär även att seriösa aktörer drabbas.

– Telefonförsäljning har varit förknippat med problem under en lång tid, men det är inte tidskriftsbranschen som har orsakat dessa. Branscher som vår, som sköter sig, borde undantas från kraven på skriftliga avtal, menar Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter.

Glömska ett stort intäktshot

Av tidskriftsbranschens omsättning på åtta miljarder kronor kommer cirka hälften från läsarna via prenumerationer. Och för att ragga läsare är telemarketing en mycket viktig säljkanal. Branschorganisationen menar att skriftlighetskravet skulle kunna leda till stora försäljningstapp – detta eftersom man är rädd att konsumenter glömmer bort eller inte orkar bekräfta avtalet.

Även Tidningsutgivarna är inne på samma sak: telemarketing är otroligt viktig för att inte tappa abonnenter. Även här säger man, grundat på erfarenhet, att glömska kunder leder till betydande bortfall. TU passar även på att ge regeringen en känga.

– Förslaget är ytterligare ett exempel på en mediepolitik som inte hänger ihop. I dagarna lägger kulturdepartementet sista handen vid ett förslag om ett nytt och konstruktivt mediestöd – samtidigt som konsumentministern nu lägger fram ett direkt kontraproduktivt förslag.  Det finns problem med telemarketing, men det är inte tidningsbranschen som föranlett dem. Ska ett krav på skriftligt godkännande i efterhand införas bör därför problemfria branscher, som dagspressen, inte omfattas, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för TU.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Luleå bygger testmiljö för 5g

Snart ska Luleå få 5g. Stadens universitet kommer tillsammans med bland annat Telia och Ericsson bygga en testmiljö.
– Vi är upprymda över att få en av de första 5g-installationerna i Sverige, säger projektledaren Karl Andersson.