nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Fiber

Aneby först med ”fiber åt alla”

Taskig fibertäckning är en av glesbygdens stora baksidor. Men en kommun har sett till att radera detta ur ”problemkolumnen”
Aneby är först med att erbjuda alla sina medborgare fiberanslutning.

  • Annons 1

  • Annons 2