nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

IT

Fler vill delta i it-besluten

Marknadschefer som fattar it-beslut, och it-chefer som fattar marknadsbeslut. Trenden har pekats ut från flera håll den senaste tiden – gränsdragningarna för vem som fattar ett it-beslut blir allt mer oklara. Men är det bra?

  • Annons 1

Mer klirr i budgetkassan

2013 års budget har redan överskridits för många sme-företag. Och de allra flesta verkar investera eller vilja investera i surfplattor till verksamheten, visar en ny undersökning.

It-utrustning skrotas i onödan

Över 70 procent av svenska börsföretag och myndigheter tycker att det är viktigt att äldre datorer hanteras på bästa sätt för miljön. Trots det skrotas huvuddelen av produkterna helt i onödan.

  • Annons 2

IT-Hantverkarna tog hem fyra landsting

IT-Hantverkarna har tagit hem de offentliga upphandlingarna i fyra landsting. De fyra landstingen Stockholm, Uppsala, Östergötland och Norrbottens Läns Lansting innebär stora expansionsmöjligheter för IT-Hantverkarna...

It-investeringarna ofta olönsamma

Närmare hälften av alla it-projekt lyckas inte hålla budget eller klara tidsplanen. Dessutom anser nästan 90 procent att investeringarna är olönsamma, enligt en ny studie.

  • Annons 3

BTH rymmer inte alla sökande

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) konstaterar att antalet antagna studenter till program till höstterminen ökat med 43 procent och att hela ökningen ligger inom it-området. Totalt...

Nya kontaktytor för it-branschens kvinnor

Capgemini startar Caprifol – ett nätverk för kvinnor inom it-branschen. Tanken är främst att skapa nya kontaktytor och att få kvinnor att bli bättre på att ta hjälp av andra kvinnor och att nätverka.

Skärpt hotbild mot informationssäkerhet

Svenska myndigheter behöver fortfarande förbättra sin informationssäkerhet. Det hävdar Krisberedskapsmyndigheten, KBM, i en ny rapport som lämnats in till regeringen i dag.