nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

IT

  • Annons 1

Mer klirr i budgetkassan

2013 års budget har redan överskridits för många sme-företag. Och de allra flesta verkar investera eller vilja investera i surfplattor till verksamheten, visar en ny undersökning.

It-utrustning skrotas i onödan

Över 70 procent av svenska börsföretag och myndigheter tycker att det är viktigt att äldre datorer hanteras på bästa sätt för miljön. Trots det skrotas huvuddelen av produkterna helt i onödan.

IT-Hantverkarna tog hem fyra landsting

IT-Hantverkarna har tagit hem de offentliga upphandlingarna i fyra landsting. De fyra landstingen Stockholm, Uppsala, Östergötland och Norrbottens Läns Lansting innebär stora expansionsmöjligheter för IT-Hantverkarna...
  • Annons 2

It-investeringarna ofta olönsamma

Närmare hälften av alla it-projekt lyckas inte hålla budget eller klara tidsplanen. Dessutom anser nästan 90 procent att investeringarna är olönsamma, enligt en ny studie.

BTH rymmer inte alla sökande

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) konstaterar att antalet antagna studenter till program till höstterminen ökat med 43 procent och att hela ökningen ligger inom it-området. Totalt...

Nya kontaktytor för it-branschens kvinnor

Capgemini startar Caprifol – ett nätverk för kvinnor inom it-branschen. Tanken är främst att skapa nya kontaktytor och att få kvinnor att bli bättre på att ta hjälp av andra kvinnor och att nätverka.

  • Annons 3

Skärpt hotbild mot informationssäkerhet

Svenska myndigheter behöver fortfarande förbättra sin informationssäkerhet. Det hävdar Krisberedskapsmyndigheten, KBM, i en ny rapport som lämnats in till regeringen i dag.

Sun utser ekogeneral

I sin strävan att bli det ledande företaget inom grön it har Sun utsett en egen ekogeneral. Dave Douglas ska se till att företagets miljötänk efterlevs i största möjliga utsträckning.

Företag vill outsourca mer it

Två tredjedelar av företagen i Europa planerar att öka sin outsourcing av it-drift, det vill säga tjänster för it-system och nätverk. Det är bland annat ökande kostnader och allt mer komplexa säkerhetsfrågor som driver utvecklingen.