nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Mobiltäckning

Mer lokal dialog ska ge bättre täckning

It- och energiminister Anna-Karin Hatt tror på fortsatta dialogmöten mellan operatörerna och lokala företrädare för att förbättra mobiltäckningen. Men nästa runda kommer att ledas av utvalda länsstyrelser och inte PTS.

  • Annons 1

Ofrivilligt tyst i luren

– tvingades fixa bättre täckning

Att nybyggda fastigheter riskerar att bli en mobilfri zon är något som företaget Prolegro i Älta utanför Stockholm fått erfara. Telekom idag är på plats för att kolla in hur de fixade täckningsproblemen och göra en kontrollmätning efteråt.

”PTS borde vara kravställare – inte moderator”

De flesta är nog glada att det händer något på täcknings-fronten. Men alla är långt ifrån nöjda.
NTK:s ordförande Jukka Ristijärvi är kritisk till att uppdraget som PTS fått delegerad till sig verkställs genom samråd och dialogmöten. Det krävs mer menar han.

Dialogmöten i första skedet för PTS

Regeringen har gett PTS uppdrag att skapa en helhetsbild av mobiltäckningen i Sverige. Stickprovsmätningar av täckningen är en del, en annan är dialogmöten mellan inblandade partner – ett arbete som just påbörjats.

  • Annons 2