nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

PTS

Operatörerna: ”Skapas risker för monopolisering”

Konkurrens ger snabb och bred nätutbyggnad. Men i skiftet till 5g finns det stora risker för att enskilda aktörer får osunda fördelar.
– De föreslagna auktionsreglerna för 700 MHz-auktionen är inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens, säger Samuel Skott på Tele2.

  • Annons 1

Så svarar PTS på branschens kritik

”PTS sänder ut felaktiga signaler”. Det ansåg It&telekomföretagen efter att myndigheten presenterat sin årliga bredbandskartläggning.
– Jag kan bara konstatera att det som kritiseras är den faktiska kartläggningen, säger Kerstin Karlsson på myndigheten.

Här är PTS plan för spektrum

En roadmap för hur man planerar att tilldela spektrum.
För att vara så transparent som möjligt har PTS nu avslöjat när man avser att utföra spektrumtilldelning.

  • Annons 2

  • Annons 3

Fortsatt oenighet kring nytt blåljusnät

PTS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fortsätter att ha olika syn på hur blåljusmyndigheternas behov av mobil kommunikation bäst ska fyllas. Det står klart efter att de båda myndigheterna är klara med sina respektive snabbutredningar av frågan.