nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

PTS

  • Annons 1

Fortsatt oenighet kring nytt blåljusnät

PTS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fortsätter att ha olika syn på hur blåljusmyndigheternas behov av mobil kommunikation bäst ska fyllas. Det står klart efter att de båda myndigheterna är klara med sina respektive snabbutredningar av frågan.

  • Annons 2

PTS skriver om rapport efter Telias miss

– lägre siffra för 4g-täckning

I början av mars lämnade PTS statistik över mobiltäckning och utbyggnad av mobilnäten i Sverige. Men nu tvingas myndigheten revidera siffrorna, efter en miss från Telia.

  • Annons 3