nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Radio

Stadshubb för iot i Karlskrona

Som en av de första i Sverige etablerar nu Karlskrona en stadshubb som ska täcka hela kommunens iot-behov. Därmed blir kommunen även medlem i Stadshubballiansen.

  • Annons 1

  • Annons 2

  • Annons 3

De får ge mer kraft åt Skellefteå Kraft

TC Connect har vunnit upphandlingen för förstärkning av radiokommunikationssystemet Rakel åt kommunalt ägda Skellefteå Kraft. Uppdraget omfattar 17 av Skellefteå Krafts anläggningar inklusive huvudkontoret och förråd.

PTS öppnar 15 GHz-bandet

Då behovet av spektrum för civil användning ökat beslöt PTS vid årsskiftet att minska försvarets frekvensmängd. Med start den 1 november ska 56 MHz kanalbandbredd nu tilldelas i 15 GHz-bandet.