nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

videomöten

Hindret – videobrist

De verksamheter som regelbundet använder videolösningar för till exempel möten upplever stora fördelar. Samtidigt är hindret för flera organisationer bristen på verktyg för just videomöten, det visar en undersökning som Polycom låtit genomföra.

  • Annons 1