nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Åtta av tio har tillgång till snabbt bredband

Sveriges utbyggnad av bredband fortsätter och numera har 81 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Det framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) senaste rapport.

  • Artikel annons 1

Tillgång till snabbt internet har på kort tid gått från att vara något ”premium” till att vara normalnivån. Och i PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2018 framgår det att utbyggnaden maler på. När det gäller bredband har ökningen av anslutna enfamiljshus ökat snabbt (från 53 till 61 procent) och under 2018 hade totalt 77 procent av alla hushåll tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Hos företagen ser det än bättre ut och sammanlagt är den totala anslutningsgraden på 81 procent. En ökning med fyra procent jämfört med 2017.

Även utbyggnaden av mobilnäten fortsätter, dock inte alls i den takt som under tidigare år. Och här handlar det om att operatörerna nu inväntar 5g istället för att lägga krut på 4g.
Läs hela PTS rapport här.

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

Södra påbörjar 5g-resan

Ett första steg mot automation via 5g. Skogsägarföreningen Södra ansluter till Telias partnerprogram för 5g och tillsammans med operatören ska de utveckla tekniken vid massabruket i Mörrum.

  • Annons 4