nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Auktion i 450 MHz

Post- och telestyrelsen bjuder in till spektrumauktionen i 450 MHz-bandet. Minst 10 miljoner kronor för ett tillstånd.

  • Artikel annons 1

Auktionen berör nationellt tillstånd för användning av 2×5 MHz, 452,5–457,5 samt 462,5–467,5 MHz, i 450 MHz-bandet.

Det lägsta tillåtna budet för tillstånd är 10 miljoner kronor och tillståndet är sedan förenat med vissa täckningskrav. Kraven handlar dels om att innehavaren ska kunna täcka minst 80 procent av ytan i varje län, samt att kunna erbjuda datatjänst med överföringshastighet på minst 5 Mbit/s.

De aktörer som vill vara med i auktionen ska lämna sin ansökan till PTS senast den 23 januari nästa år och därefter sker budöppning den 6 februari.

De som tar hem tillståndet kommer ha rättigheter från och med den 5 mars 2020 till och med den 31 december 2044

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Fajten mellan Jabra och Polycom

Tester

2500 kronor mot 2700. Jabra Speak 710 och Polycom Voxbox är dubbelt så dyra som till exempel Konftel Ego. Är de här premium-ljudpuckarna värda de extra slantarna?