nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Auktion i 450 MHz

Post- och telestyrelsen bjuder in till spektrumauktionen i 450 MHz-bandet. Minst 10 miljoner kronor för ett tillstånd.

  • Artikel annons 1

Auktionen berör nationellt tillstånd för användning av 2×5 MHz, 452,5–457,5 samt 462,5–467,5 MHz, i 450 MHz-bandet.

Det lägsta tillåtna budet för tillstånd är 10 miljoner kronor och tillståndet är sedan förenat med vissa täckningskrav. Kraven handlar dels om att innehavaren ska kunna täcka minst 80 procent av ytan i varje län, samt att kunna erbjuda datatjänst med överföringshastighet på minst 5 Mbit/s.

De aktörer som vill vara med i auktionen ska lämna sin ansökan till PTS senast den 23 januari nästa år och därefter sker budöppning den 6 februari.

De som tar hem tillståndet kommer ha rättigheter från och med den 5 mars 2020 till och med den 31 december 2044

  • Annons 3

Fler nyheter

Här i labbet skapas Jabra-ljudet

Jabras motto är att vara ledande inom ljud. Telekom idag har besökt koncernens ljudlabb där framtidens produkter forskas fram – och vi har fått känna på både absolut tysthet och massiva störningsljud.

  • Annons 4

EQT:s nya spelare siktar på topp-platsen

IP Only Enterprise är en ny toppspelare på företagsmarknaden. Målet för sammanslagningen mellan IP Only och DGC: att passera Telia i nya marknadsandelar. Telekom idag träffade bolaget för att höra hur det ska gå till.