nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Avtal klart för telekomanställda

För lite mer än en vecka sedan hägrade en strejk bland it- och telekomanställda. Den bröt dock inte ut och idag har ett avtal tecknats mellan de båda parterna.

  • Artikel annons 1

Avtalet mellan fackförbundet Unionen och IT- & Telekomföretagen innebär en löneökning på 2,2 procent och sträcker sig över ett år. I övrigt förlängs villkoren. Avtalet sträcker sig från 1 april 2016 till 31 mars 2017 och gäller 33 000 medlemmar. Fackförbundet Unionen har också aviserat att man inte är helt nöjda med frågan kring pension, som var en av de frågor som strejkvarslet gällde.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4