nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

FOTO: Bahnhof

Bahnhof lanserar modell för en rättvis spektrumlicensiering

De vill öppna upp spektrumlicensieringen av 5g för fler än bara mobiljättar. Därför lanserar Bahnhof "Öppet Spektrum" – en modell för ett slags lättare licensiering.

  • Artikel annons 1

Med en traditionalistisk syn, där spektrumblock bara delas ut till ett fåtal telejättar, låser man in en onödigt stor del av marknaden. Bahnhof konstaterar man med få aktörer går miste om den ökade konkurrens, som bland annat skulle kunna bidra till fler tekniska innovationer.

– Den som ensam kontrollerar en digital motorväg har inte samma incitament att driva utveckling framåt. Vi kan jämföra med fastnätsidan, där har Bahnhof med ny optik och ny utrustning nyligen lanserat 10 Gbit/s till privatkunder för 298 kr i månaden. Detta är möjligt just för att vi kunnat driva egna affärsmässiga innovationer genom tillgång till svartfiber, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof.

Föreslår modellen ”Öppet Spektrum”

Bolaget vill bygga bredband med en öppnare och mer flexibel spektrumhantering. Därför har de lämnat ett remissyttrande till Post- och telestyrelsens förstudie kring tilldelning av 3,4-3,8 Ghz-bandet för 5g-användning. Bahnhofs förslag är en öppnare modell som de vill kalla ”Öppet Spektrum”.

Bolaget jämför med fastnätssidan där det finns en modell med öppna och konkurrensneutrala stadsnät. Det har gett låga priser och snabba hastigheter med bredband. Öppet Spektrum skulle ge ett affärsmässigt lägre insteg, något som ökar mångfalden då man undviker att olika aktörer blir utelåsta från marknaden. Sverige skulle kunna bli en smältdegel för nya tekniska lösningar.

Bahnhof vill att tilldelningen av ”öppet spektrum” ska ske i tre nivåer. 1. Urbant spektrum – avgränsat geografiskt till Sveriges tio största städer. 2. Regionalt spektrum, som motsvarar stadsnät eller kluster av stadsnät.3. Affärsutveckling, forskning och teständamål. Bahnhof förutser dock att starka lobbyintressen från telejättarna kommer motsätta sig Öppet Spektrum.

  • Annons 3

Fler nyheter

Experten: Bli inte inlåst i molnet

Allt fler överger sina egna datacenter för molnet. Här berättar Uclaritys expert vad du bör tänka på. Fördelarna är många – men att flytta sin verksamhet vidare kan visa sig bli svårt.
– Inlåsningen är en tyst strategi från molntjänst-leverantörerna, säger Martin Lidholm till Telekom idag.

  • Annons 4