nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Box presenterar ny tjänst

Lagra din data var du vill – utan att det påverkar användarupplevelsen. Nu har molnföretaget Box lanserat sin nya tjänst.
– Med Box Zones får företaget det bästa av två världar, säger Jeetu Patel, produktchef på företaget.

  • Artikel annons 1

I dag (25 maj) börjar GDPR att gälla, och Europa är inte ensamt om att börja tillämpa striktare dataregler. Det här kan vara ett gissel för företag som har närvaro på flera marknader – men då kan man ta hjälp av Box.

Deras lösning Zones lanserades förvisso redan 2016, men nu har den fått stöd för lagringsmöjligheter i fler regioner. Detta ska innebära att företag kan få en bättre kontroll över sin datahemvist, samtidigt som användarna har en friktionsfri upplevelse oavsett var i världen de sitter.
– Branschen har aldrig haft ett högre tempo, och samtidigt gör regelförändringar som dataskyddsförordningen och den ständigt föränderliga säkerhetsmiljön det ännu mer komplext, och det blir allt svårare att skapa en digital arbetsplats där anställda får den information de behöver för att lyckas, säger Jeetu Patel,

Den nya tjänsten ska säkerställa att globala organisationer, inklusive de hårdast reglerade branscherna, kan lagra, hantera och samarbete säkert om innehållet utan att äventyra de efterlevnadskrav som finns.

Arbeta globalt och lagra lokalt
Box Zones med stöd för flera regioner ger kunderna ännu bättre kontroll över var deras data lagras.

– Minska riskerna och ta itu med dataskyddskraven, inklusive dataskyddsförordningen. Företag har möjlighet att tilldela en lagringszon för enskilda användare och utse en standardzon för hela företaget, samtidigt som de proaktivt arbetar med datahemvist och krav på regelefterlevnad.

– Ge flexibilitet vid skiftande behov. Företag kan ändra användarnas tilldelade zoner när som helst. Innehåll migreras automatiskt till den nya zonen utan att användarna någonsin förlorar åtkomst.

– Få global översikt och kontroll. Administratörer kan hantera data för hela företaget från en enda administratörskonsol, oavsett hur många zoner företaget använder.

– Främja transparens och insikter. Självservicerapportering i realtid ger administratörer möjlighet att hämta rapporter om enskilda användare och deras tilldelade zoner från administratörskonsolen för enkel granskning.

– Få en friktionsfri slutanvändarupplevelse. Slutanvändarna kan fortfarande samarbeta fritt med kollegor, partners och leverantörer utan att behöva bekymra sig om var deras data lagras.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

”Arbetssätt och kultur är levande och behöver ständigt underhåll”

Nyheter

Öppenhet, interaktion, flexibilitet, kreativitet och synergi. När Tre utvecklade sitt nya huvudkontor var visionen tydlig.
Men hur har det fallit ut i verkligheten?
– Första veckan i 3Huset var jag glatt överraskad över nyfikenheten och hur mycket våra medarbetare nyttjade möjligheterna, säger Helena Körberg, projektledare för Tres nya huvudkontor.