nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Clear IT uppköpt av norska Zisson

Norska Zission har köpt Clear IT. I och med förvärvet vill man etablera sig på den svenska marknaden.

  • Artikel annons 1

Efterfrågan på lösningar där företag kan ha en sömlös dialog med företag ökar stadigt. Och i Norge har Zisson tagit en stark position på marknaden genom stadig tillväxt. Nu tar man klivet över gränsen och i och med köpet av alla aktier i Clear IT AB – etablerar man sig i Sverige.

De båda skandinaviska länderna har många likheter när det kommer till kultur och struktur. Viktiga faktorer som dels innebär att de båda företagen kan interagera smidigt – och dels för att Zisson kan applicera sina erfarenheter på en ny marknad.
– Ambitionen är att tillväxten i Clear IT och Zisson ska öka ytterligare och att vi tillsammans kommer att etablera oss med en ledande position på den skandinaviska marknaden för kontaktcenter, säger André Jensen, vd för Zisson.

Från och med den 21 augusti är det Dag Erik Jørgensen som agerar som vd för Clear IT. Anders Ödman ville fokuserar på försäljning och kunddialog istället.

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4