nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Com Hem på väg till börsen

Verksamheten har under de senaste åren breddats och det ska nu också ägarbasen. Com Hem har offentliggjort att de planerar en notering på börsen.

  • Artikel annons 1

Den snabba utvecklingen för strömmad film och tv på nätet har satt hård press på Com Hem. Enligt uppgifter i Dagens Industri nyligen har bolaget tappat mellan sju och åtta procent av sina kunder till nättjänsten Netflix. Samtidigt har de senaste åren inneburit en breddning av verksamheten, senast med köpet av Phonera Företag vilket tagit Com Hem utanför sin traditionella kundbas på privatmarknaden. Investeringarna i det egna nätet har varit stora och nu tycker styrelsen och bolagets huvudägare att det är dags för en börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm. Den planerade noteringen ska i huvudsak göras genom en nyemission.

– En börsnotering är ett naturligt nästa steg för Com Hem. Noteringen kommer att bredda aktieägarbasen, öka den finansiella flexibiliteten genom att minska skuldsättningen och vara en plattform för bolagets fortsatta tillväxt. Vi kommer även fortsättningsvis att stötta Com Hem, dess ledning och anställda, och hälsar nya aktieägare välkomna till att ta del av Com Hems fortsatta utveckling, säger Nikos Stathopoulos, Managing Partner på BC Partners som är rådgivare åt de fonder som genom holdingbolaget NorCell S.à r.l. är Com Hems största aktieägare.

– Med de investeringar som genomförts i vårt nät och i våra produkter är vi optimistiska vad gäller Com Hems framtidsutsikter som ett noterat bolag. Vi har en stark och erfaren ledningsgrupp som kommer att leda bolaget mot att uppnå dess fulla potential, säger Andrew Barron, styrelseordförande för Com Hem.

Totalt är värdet på emissionen omkring 5,5 miljarder kronor.

  • Annons 3

Fler nyheter

Södra påbörjar 5g-resan

Ett första steg mot automation via 5g. Skogsägarföreningen Södra ansluter till Telias partnerprogram för 5g och tillsammans med operatören ska de utveckla tekniken vid massabruket i Mörrum.

  • Annons 4