nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Cygate väljer hemodlat

Cygate lägger krut på en ny affärsstrategi, som de kallar närproducerade it-tjänster. Förenklat kan det beskrivas som att de vill se fler kliva in på molntjänster.

  • Artikel annons 1

Enligt Cygate själva är satsningen den största som företaget gjort och ska omfatta alla affärsområden och alla företagets medarbetare. Molntjänster är det stora i satsningen och till grund för satsningen ligger köpen av Ipeer och IIM, som gör att Cygate nu säkrat kompetens inom området.

– Vi upplever att allt fler efterfrågar lokal närvaro, förståelse för de lokala förutsättningarna och expertkunskap kring reglerna om hantering av affärsdata. Med närvaro på över 20 orter i Sverige, fler än 500 lokala experter, fem egna datahallar samt en servicelinje på svenska som alltid är öppen, vågar jag påstå att våra it-tjänster verkligen är närproducerade, säger Cygates vd Patrik Olsson.

Viktigt att agera rådgivare

En stor del i satsningen handlar också om kompetens och att vara rådgivare till företag och organisationer som vill börja använda molntjänster i större utsträckning, men känner att det är något som håller de tillbaka. Det nya konceptet kallas Molnkonnektor.

– Det innebär att vi tar fram strategier för hur kunderna projekterar, integrerar, administrerar och utvecklar sin resa från egenproducerad it till it som tjänst, säger Patrik Olsson.

Etiketter:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4