nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Dålig täckning hinder för småföretag

Fler än två av tre svenska småföretagare menar att deras verksamhet hämmas av bristande mobiltäckning.

  • Artikel annons 1

Täckningen i de svenska mobilnäten fortsätter att vara en fråga som både väcker känslor och ställer till praktiska problem.

I veckan har företaget Visma, som bland annat utvecklar mjukvaror för ekonomi- och administration, frågat 1 200 småföretagare runt om i landet hur de upplever mobiltäckningen. Av dem uppgav nästan 69 procent att de hindrades i sitt företagande av bristande täckning.

− Det är alldeles för dåligt att så få är nöjda med sin mobiltäckning. Om två tredjedelar av landets småföretagare upplever att de inte kan nås eller kan nå andra på ett tillförlitligt sätt innebär det i praktiken att verksamheten ständigt äventyras för ungefär 300 000 företagare. Mobilen är numera ofta den enda telefonen hos företagaren och dessutom blir mobilt bredband allt vanligare som den enda internetuppkopplingen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

IPsoft:s chatbot prisas i ny studie

”En idealisk lösning med avancerade funktioner”. Så beskrivs IPsofts Amelia i en ny undersökning av chatbotar.
– Vi är hedrade att bli omnämnda som ledare, säger Chetan Dube, vd för företaget.