nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

”Datamängden växer lavinartat”

Datacenterjätten Equinix har tagit fram en ny rapport som visar att dataöverföringen mellan företag kommer att vara sex gånger större än den över internet 2020.

  • Artikel annons 1

– Dataöverföringen mellan företag kommer att växa lavinartat de närmaste åren. En tredjedel av all dataöverföring i världen kommer dessutom att ske i Europa, säger Michael Winterson, vd på Equinix Services och tf vd för Equinix Sverige i ett pressmeddelande.

Rapporten, med namnet Global Interconnection Index, visar att det framför allt är nyttjandet av molntjänster och dataöverföring i molnet som ligger bakom den ökande mängden data. Totalt väntas molndatan öka med 160 procent per år.

Det finns även specifika siffror för datatillväxten i it- och telekombranschen. Här förväntas en tillväxt med 39 respektive 27 procent per år.

Global Interconnection Index bygger på tusentals intervjuer runt om i världen. Equinix har 180 datacenter, varav tre i Sverige.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4