nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

De lanserar världens första hybrida trådlösa plattform

Deras plattform tillåter en- och flerkanalig trafik via en enda accesspunkt – samtidigt. Nu lanserar Allied Telesis världens första hybrida wifi-lösning för optimerade trådlösa nät för hela företaget.

  • Artikel annons 1

De flesta trådlösa nät drivs idag med en flerkanalig arkitektur, där varje trådlös AP förbinds med en mobil klient via någon av flera radiokanaler. Trådlösa nät som är uppbyggda på det här sättet har i allmänhet bra datagenomströmning, men måste planeras noga eftersom radiointerferens från närbelägna AP:er på samma kanal kan ha en negativ inverkan på klienternas möjlighet att ansluta sig och dess prestanda.

En alternativ wifi-arkitektur är enkanal, som låter alla accesspunkter använda samma radiokanal så att det inte blir några problem med interferens och försämrad prestanda. Den här typen av trådlösa nät löser problemet med radiointerferens samt är mycket lätt att driftsätta och möjliggör obehindrad roaming mellan accesspunkter.

Lanserar världens första hybrida trådlösa plattform

Nu lanserar Allied Telesis världens första hybrida wifi-lösning för optimerade trådlösa nät. Den trådlösa plattformen Channel Blanket erbjuder samtidig användning av både en- och flerkanalig kapacitet och prestanda, så att kunderna kan konfigurera båda arkitekturerna samtidigt på samma maskinvara och på det sätt som bäst passar deras särskilda applikation.

– Dagens wifi är tyvärr inte perfekt, så vi har fått finna oss i att tappa uppkopplingen då och då, nedladdningar som hänger sig, och ibland lång väntan på tillgängliga anslutningar. Men många trådlösa nätverk, exempelvis de på sjukhusen, kan ha livsavgörande betydelse – och då är låg prestanda helt enkelt inte acceptabelt. Vår nya hybrida trådlösa plattform ger en bättre trådlös upplevelse och förenklar även manageringen och drift, säger Hans Englesson, Nordenchef på Allied Telesis.

Flera kan sända och ta emot data samtidigt

Nyckelkomponenten i maskinvaran i den hybrida wifi-lösningen är den trådlösa AP:en TQ5403 Enterprise class Wave 2. TQ5403 har en kapacitet på upp till 2 133 Mbps på trådlös genomströmning från dess enda 2,4 GHz radio och dubbla 5 GHz IEEE 802.11ac radior och stödjer MU-MIMO (Multi-User Multiple Input and Multiple Output), så att flera klienter kan sända och ta emot data samtidigt, vilket avsevärt ökar genomströmningen och underlättar för användaren.

TQ5403 går att använda fristående, i AP-klusterläge eller kan styras av Allied Telesis Autonomous Wave Control (AWC), ett avancerat nätstyrverktyg som använder artificiell intelligens för att leverera avsevärda förbättringar i anslutbarhet och prestanda för trådlösa nät samtidigt som det minskar kostnaderna för driftsättning och drift.

Olika visualiseringslägen

AWC finns klar för Allied Telesis Vista Manager EX, ett verktyg på högsta tekniska nivå för nätövervakning och styrning med olika visualiseringslägen som gör det lätt för IT-administratörer att övervaka sina nät, med AWC-profiler som förenklar styrningen av flera trådlösa AP:er.

– Fram till idag har nätoperatörerna varit tvungna att välja den wifi-arkitektur som bäst motsvarar deras sammanlagda behov vilket gör att man måste ge avkall på prestanda inom vissa områden. Båda arkitekturerna kan driftsättas separat, men det innebär styrning av två olika nät med olika verktyg, vilket leder till mer komplicerad styrning och ökade kostnader. Helst vill operatörerna ha en kostnadseffektiv wifi-lösning som kombinerar de bästa funktionerna hos båda arkitekturerna med användning av en design med en enda accesspunkt och styrsystem. Det är kärnpunkten i vår nya hybrida trådlösa plattform Channel Blanket, säger Englesson.

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

HPE ska ta ledningen inom lagring med nya Primera

Deras nya plattform sägs omdefiniera affärskritisk lagring – tack vare industrins mest avancerade ai och maskininlärning.
– Primera är självkörande, självläkande och självoptimerande, säger Stephan Andersson, Sverigechef för hybrid it på HPE, till Telekom idag.

Tieto och Evry går ihop

Analys

It-konsultbolagen Tieto och Evry slår sina påsar ihop. Tillsammans vill de bli en storspelare på den nordiska marknaden för digitalisering.