nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Världens första koldioxidpositiva datacenter kan startas

Med digitaliseringen kommer världens databearbetning sluka allt mer el. I höst ska svenska Ecodatacenter starta driften av världens första koldioxidpositiva datacenter i Falun.

  • Artikel annons 1

Enligt beräkningar från flera forskare och experter kommer en femtedel av världens totala energiproduktion år 2025 att förbrukas av databearbetning i datacenter. Och eftersom fossila källor står för två tredjedelar av världens elproduktion så riskerar den ökade digitaliseringen att göra datacenter till en av de största utsläppskällorna av koldioxid.

Först i världen

Svenska Ecodatacenter har tagit fasta på problematiken, och efter fyra års utvecklingsarbete kan man nu starta driften av världens första koldioxidpositiva datacenter i Falun.

– Den tekniska designen av datacenter kommer att vara en avgörande fråga framöver eftersom den har mycket stor påverkan på både miljö och kostnader och vi ser en mycket stor marknad för vår teknologi, säger Ecodatacenters vd Lars Schedin.

100 miljarder uppkopplade föremål

Det som kommer bidra till det ökade behovet av att bearbeta data, med en ökad energiförbrukning är introduktionen av 5g, sakernas internet och artificiell intelligens. Enligt det ledande internetanalysföretaget Gartner kommer det att finnas mer än 20 miljarder uppkopplade föremål 2020. Vissa bedömare anser att den siffran kan öka till hela 100 miljarder redan 2025.

– Vi har en tsunami av data på väg in. Allt som kan bli digitaliserat blir digitaliserat. Det är en perfekt storm, säger svenske Anders Andrae, senior life cycle assessment expert som är knuten till Huawei Technologies.

Musikvideon genererade 360 000 ton co2

Ett exempel som kan demonstrera hur våra digitala vanor påverkar miljön är videon till megahiten Despacito. Den har visats mer än fem miljarder gånger på Youtube, och tittandet har uppskattningsvis förbrukat energi motsvarande 850 GWh. Om man utgår från att visningarna gjorts över hela världen så är det rimligt att anta att det i sin tur inneburit utsläpp av cirka 360 000 ton koldioxid. Det är lika mycket som 220 000 taxibilar släpper ut under ett helt år.

Ecodatacenters anläggning ska uppnå sin koldioxidpositiva drift med grön el och genom att överskottsvärmen från centret används i Falu Energi och Vattens lokala fjärrvärmeverk, samt i en pelletsfabrik. Under sommarhalvåret används överskottsenergin i fjärrvärmenätet till att kyla datacentret. Anläggningen kommer att få en total kapacitet på 1,9 mW och att tas i drift under hösten 2018. Det finns ett stort intresse för tekniken, och anläggningen har redan haft besök av kunder från hela världen.

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Tre och Bumbee Labs ingår avtal

Ett steg mot smartare städer. Det är vad Tre säger efter att ha tecknat avtal med IoT-företaget Bumbee Labs. Avtalet innebär att operatören levererar mobil uppkoppling.

Tele2:s företagschef avgår

Det blir viss omstrukturering hos Tele2. Detta då Tom Craig valt att kliva av som chef för svenska företagsmarknaden. Ny tillförordnad chef blir Fredrik Stenberg.

Informatica väljer svenska plattformen

Svenska Snow Software har kapat till sig en storaffär. Detta då Företagsmoln-jätten Informatica väljer deras plattform.
– Vi valde Snow på grund av produktens helhetsomfattning, säger Richard Scott på Informatica.