nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är en av de verksamheter i Västra Götaland som nu får ny leverantör av datakommunikation. Totalt har Västra Götalandsregionen omkring 50 000 anställda. FOTO: Wikipedia/Jan Ainali

DGC fick rätt i VGR-upphandling

Åtta månader efter att Västragötalandsregionen bestämde sig för DGC som ny leverantör av datakommunikation är upphandlingen slutligen i hamn. Konkurrenterna fick inget gehör i högsta instans.

  • Artikel annons 1

Som så många andra offentliga upphandlingar överklagades Västra Götalandsregionens upphandling av datakommunikation. Det var redan i januari som DGC meddelades tilldelningsbeslut men sedan följde överprövning i först Förvaltningsrätten och sedan Kammarrätten efter begäran från två av de övriga anbudslämnarna. I båda instanserna avslogs överprövningen och nu har Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat att de inte ger något prövningstillstånd till en ytterligare överprövning. Därmed har Västra Götalandsregionen nu kunnat skriva under tvåårsavtalet med DGC. Regionen har efter den första avtalsperioden möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare två år.

Västra Götalandsregionen bildades 1999 efter en sammanslagning av landstingen i Göteborg, Bohuslän, Skaraborg och Älvsborg.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4