nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

”Digitalisering kräver högre förändringstakt”

I början av året gick Solus BC och Uno Telefoni ihop och blev Soluno BC. Nu har det nya bolaget rekryterat Patrik Sörqvist till ny styrelseordförande.

Patrik Sörqvist.
  • Artikel annons 1

Telekom idag ställde tre frågor till Patrik som har lång erfarenhet från höga chefstjänster på bland annat Mitel, Telepo och Global IP Solutions.

Hur tycker du att sammanslagningen gått så här långt?

– Jag är imponerad av hur smidigt sammanslagningen har gått, den ligger före plan samtidigt som bolaget fortsätter att växa. Vi har fått mycket positiv feedback från branschen och våra anställda. 

Ert mål är att växa på europamarknaden. Vad är det mest bråttom med att utföra det närmaste året för er för att kunna göra det?

– Att ytterligare produktifiera konceptet vi framgångsrikt använt i Sverige och Danmark, alltså att vi går igenom vad som behöver göras när vi tar tjänsten till ett nytt land så vi vet hur lång tid och vilka resurser som behövs. Sverige ligger mycket långt fram internationellt och den omvandlingen som vi sett på den svenska marknaden de senaste fem åren har just påbörjats i Europa.

Ni är inte ensamma om att vilja växa. Vilken är den viktigaste frågan just nu för telekom-branschen i Sverige?

– Företagens sätt att arbeta och kommunicera håller på att förändras i grunden genom digitaliseringen. Vi har kommit långt i Sverige men i USA och UK har traditionella affärsmodeller kanske utmanats än mer av nya typer av spelare vars modeller är mer kopplade till det värde de skapar. Vi är i ett tidigt skede av den här utvecklingen och företagen förväntar sig än mer intuitiva lösningar som stödjer arbete över företagsgränserna. 

– Inom telekomsverige tycker jag det finns det en stor insikt att digitalisering kräver högre förändringstakt och flexibilitet än tidigare. Under resan måste man i alla lägen leverera en tjänst med hög kvalitet och servicenivå.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4