nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Evry rullar ut
Facebook at work

Kör plattformen på egna servrar

Med 50 kontor i Norden och 10 000 anställda globalt hoppas Evry att företagsversionen av Facebook ska ge både ökat engagemang och högre produktivitet. Men informationen vill de ha full kontroll på själva och valde därför bort Facebooks datacenter.

  • Artikel annons 1

Efter en rekordsnabb implementation och fem veckors pilotstudie med ett antal superusers har Evry rullat ut Facebook at Work till större delen av de anställda. Fortfarande väntar en del av personalen i Indien att släppas in men även de ska vara med direkt efter sommaren.

– Målet är att 80 procent av de anställda snabbt ska vara igång med att använda Facebook. För att nå dit är det viktigt att skapa engagemang och att ledarskapet är tydligt och närvarande, säger Geir Remman, kommunikationschef hos Evry.

Kompletterar befintliga lösningar

Hos Evry räknar man inte med att Facebook at Work kommer att ersätta någon av företagets befintliga kommunikationsplattformar. Istället handlar det om att skapa större delaktighet och öka produktiviteten genom att göra det lättare att kommunicera tvärs över organisationen och geografiska områden.

– Som många andra företag använder vi Sharepoint för vårt intranät och det är en bra plattform för strukturerad information, men det är svårt att publicera och blir lätt en envägskommunikation. Vi hoppas också att mindre kommunikation och samarbete ska ske via mejl.

Fritt att starta egna grupper

Hur Facebook ska användas på jobbet blir mycket upp till de anställda att bestämma.

– Det finnas någon eller några grupper som alla måste tillhöra, framför allt för att ledningen ska kunna kommunicera med hela företaget, men i övrigt får man starta de grupper man har behov av. Det kan handla om såväl öppna grupper, grupper som man kan be om medlemskap i och helt slutna grupper, berättar Geir Remman.

Engelska är koncernspråk hos Evry och i första hand är det det som ska användas när personalen kommunicerar via Facebook at Work.

– Men det är klart att en del inlägg av mer lokal karaktär kommer att vara på andra språk.

Känslig information om kundrelationerna ska enligt den policy som företaget satt upp inte läggas på Facebook och plattformen ska inte heller användas för att dela dokument.

– För dokumentdelning fortsätter vi att använda Sharepoint, men man kan ju dela en länk till filen på Facebook, säger Geir Remman.

Driftar lösningen på egna servrar

Med tanke på att det handlar om något som uppfattas som en utpräglad molntjänst har Evry valt ett något annorlunda upplägg när de nu rullar ut det sociala nätverket i organisationen.

– Vi ställde som krav att vi ville ha all lagring av data i vår egen plattform och vi driftar vår instans av Facebook at Work själva i vårt eget datacenter. Vår it-avdelning har därför spelat en central roll i utrullningen.

Samarbetet med Facebook är enligt Geir Remman tätt och eftersom det handlar om en helt standardiserad plattform har det varit viktigt för Evry att få förslag på förbättringar som de tycker behövs.

– Vi har en dialog med dem exempelvis om hur man ska kunna bjuda in kunder och partners att delta i grupper.

Under den första tiden kommer tjänsten att utvärderas löpande med fasta veckomöten för att stämma av läget och en större utvärdering är tänkt att genomföras om ett halvår. Men redan nu är intresset stort från många av Evrys kunder som också funderar på att använda Facebook at Work.

– Ja vi har fått massor av samtal från företag som vill veta mer, säger Geir Remman.

  • Annons 3

Fler nyheter

Robot ska ge 18-åringar sanningen om värnplikt

Nya värnplikten omfattar nästan alla 18-åringar. Men få ungdomar vet vad det innebär – därför har Rekryteringsmyndigheten anställt en informationsrobot.
– Förutom att bena ut och förklara missförstånd svarar Värnpliktsboten på alla praktiska frågor som rör mönstring och värnplikt, säger Sofie Engström på myndigheten,

  • Annons 4

Ny mobilitetstjänst testas i Göteborg

Digitalisering för att underlätta resandet för göteborgare.
Under en månad kommer Västtrafik och Göteborgs Stads Parkering genomföra ett mobilitetstest. Syftet är att få ”kunder” att börja kombinera färdsätt.

Telavox fem bästa knep – så vinns en telekomupphandling

Rätt research, ifrågasätta behov samt ”testväxlar”.
Det är några av knepen som Telavox anser är det bästa sättet att visa upp sina telekomlösningar på.
– Min största allergi är de som baserar en upphandling på ett 15 år gammalt Excelark, säger Viktor Sandgren på Telavox.