nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Finansbranschen bäst på it-miljöpolicys

Miljöpolicys för it-användning blir vanligare på svenska företag, och är mest förekommande i finanssektorn.

  • Artikel annons 1

Statistiska centralbyråns rapport Företagens användning av it 2013 släpptes i januari och visar att mellan 25 och 41 procent av svenska företag med tio eller fler anställda har policys för miljövänligare it.

SCBs har undersökt om företag har en policy eller motsvarande för att minska organisationens miljöpåverkan genom att: uppmuntra webb/telefon/videomöten istället för resor, uppmuntra till mindre energiförbrukning vid it-användning, ställa krav på miljöcertifiering vid upphandling av it, eller ta hänsyn till energiförbrukning vid inköp av system och hårdvara.

Finansbranschen bäst

Finansbranschen utmärker sig som den med mest miljöarbete inom it. 62 procent av de tillfrågade företagen inom finansiell verksamhet hade till exempel en policy för att de anställda skulle minska sin energiförbrukning när de använde it. Totalt bland alla branscher hade 41 procent av företagen en sådan policy.

SCBs undersökning visar också att andelen företag med miljöpolicys för it har ökat inom alla branscher sedan 2012.

Läs mer: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/NV0116_2013A01_BR_IT02BR1401.pdf

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

HPE ska ta ledningen inom lagring med nya Primera

Deras nya plattform sägs omdefiniera affärskritisk lagring – tack vare industrins mest avancerade ai och maskininlärning.
– Primera är självkörande, självläkande och självoptimerande, säger Stephan Andersson, Sverigechef för hybrid it på HPE, till Telekom idag.

Tieto och Evry går ihop

Analys

It-konsultbolagen Tieto och Evry slår sina påsar ihop. Tillsammans vill de bli en storspelare på den nordiska marknaden för digitalisering.