nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Fler har policy för grön it

Grön it-index är på uppgång igen men frågan om vem som bär ansvaret, it-chefen eller miljöchefen, gör att frågan lätt faller mellan stolarna.

  • Artikel annons 1

Sedan 2008 har intresset för grön it svalnat. Tekniken och lösningarna finns, men ett hinder är att samordningen och ansvaret faller mellan stolarna. Det visar undersökningen Grön IT index 2012 som görs av TCO Development. Men det finns hopp.

I år visar undersökningen att fler tar hänsyn till miljö- och hållbarhetspåverkan vid investeringar i it och att man ser vinster med att ha en policy för grön it.

Insikten om fördelar med grön it ökar totalt sett jämfört med tidigare undersökningar. Fler företag och organisationer har numera en policy för grön it än tidigare år.

It ses alltmer som en del i att reducera negativ miljöpåverkan och ett verktyg i hållbarhetsarbetet, exempelvis genom energibesparingar via styrning av uppvärmning, effektivisering av transportrutter samt genom att ersätta fysiska transporter.

Undersökningen visar också att allt fler verksamheter ställer hållbarhetskrav vid investering av hårdvara och att leverantörer ska vara miljöcertifierade.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

IPsoft:s chatbot prisas i ny studie

”En idealisk lösning med avancerade funktioner”. Så beskrivs IPsofts Amelia i en ny undersökning av chatbotar.
– Vi är hedrade att bli omnämnda som ledare, säger Chetan Dube, vd för företaget.