nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Fler tror på intrång

En majoritet av alla it-chefer inom telekomindustrin tror att försöken till dataintrång kommer att öka. Men bara två av fem tror att de kommer öka investeringarna i företagets cybersäkerhet.

  • Artikel annons 1

Ovum Research, har på uppdrag av analysföretaget Fico, intervjuat it-chefer och säkerhetsansvariga på 350 företag i Sverige, Finland och Norge.

Resultat av undersökningen visar att hälften av de svenska företagen kommer att öka sina investeringar för att förbättra it-säkerheten. Tre av fem svenska it-chefer svarar att antalet försök till dataintrång har ökat det senaste året, och ungefär lika många tror att försök till dataintrång kommer att fortsätta öka i framtiden.

Trots denna dystra syn på framtiden svarar bara hälften av företagen att de kommer att öka investeringarna inom cybersäkerhet det kommande året. Det är dock stor skillnad mellan olika branscher. Inom finansbranschen, till exempel, uppgav fyra av fem it-chefer att säkerheten kommer att förbättras.

Medans raka motsatsen återfinns inom telekombranschen där bara 38 procent av it-cheferna tror på ökade investeringar inom cybersäkerhet. Och det var även inom telekomindustrin som flest tror på att intrångsförsöken kommer att öka.

– Med tanke på ökningen av antalet försök till dataintrång är det förvånande att bara runt hälften av de svenska företagen i undersökningen planerar att öka sina investeringar i cybersäkerhet, eller förväntar sig att säkerhetsnivån kommer förbättras under året. Cyberkriminalliteten blir mer och mer sofistikerad och det är av yttersta vikt att företag håller sig steget före, säger Dylan Jones, country manager för Norden och Baltikum på Fico.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Luleå bygger testmiljö för 5g

Snart ska Luleå få 5g. Stadens universitet kommer tillsammans med bland annat Telia och Ericsson bygga en testmiljö.
– Vi är upprymda över att få en av de första 5g-installationerna i Sverige, säger projektledaren Karl Andersson.