nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Fler vågade roama i somras

Svenskarna har blivit mindre försiktiga med att använda mobildata utomlands. Det konstaterar Telenor efter att ha analyserat sina kunders datatrafik.

  • Artikel annons 1

50 procent fler av Telenorkunderna valde att ha dataroaming påslagen i mobilen när de åkte utomlands i somras jämfört med för ett år sedan och de använde också betydligt mer data än tidigare. Ökningen av mängden roaming-data var enligt Telenor hela 300 procent.

– Vi ser en liknande trend på alla europeiska marknader – tresiffriga ökningar i dataförbrukning när kunder åker utomlands. Samtidigt sker även en mindre ökning av röstsamtal, säger Kjell-Morten Johnsen, Europachef på Telenor Group.

Förklaringen är enligt operatören markant sänkta priser på dataroaming och mer förutsebara tariffer .

– Men det är även ett resultat av att kunder behöver vara uppkopplade när de är på språng, säger Kjell-Morten Johnsen.

Samtidigt som fler använder sin datauppkoppling på utlandsresan minskar mängden sms något.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

IPsoft:s chatbot prisas i ny studie

”En idealisk lösning med avancerade funktioner”. Så beskrivs IPsofts Amelia i en ny undersökning av chatbotar.
– Vi är hedrade att bli omnämnda som ledare, säger Chetan Dube, vd för företaget.