nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Förvaltningsrätten ger operatörerna avslag

Telenor och Tele2 ansökte om ett undantag från kravet på reservkraft. När PTS sa nej överklagade operatörerna.
Nu svarar Förvaltningsrätten med att ge avslag.

  • Artikel annons 1

Enligt föreskrifterna om krav på driftsäkerhet så åligger det operatörerna att ha reservkraft för en- respektive fyra timmar vid sina tillgångar för mobil kommunikation. Detta om de ligger i tätort eller på glesbygden.
De båda operatören, som genom det gemensamma bolaget Net4Mobility äger och driftar sitt nät, hade ansökt om ett undantag från föreskrifterna. Detta för tillgångar som låg utanför tätbebyggelse.

Skälet var enligt de båda operatörens att tillgångarna redan utrustats med en timmes reservkraft samt att risken för avbrott i elförsörjningen var låg. Därför skulle det vara ”uppenbart oproportionerligt” att kräva uppgradering till fyra timmars reservkraft.
Men Förvaltningsrätten håller inte med. De har avslagit de båda bolagens överklagande av PTS beslut. Enligt deras bedömning har operatörerna inte visat att reservkraft med säkringstid på fyra timmar är ”olämplig i förhållande till de positiva effekter för driftsäkerheten som de medför”.

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

Södra påbörjar 5g-resan

Ett första steg mot automation via 5g. Skogsägarföreningen Södra ansluter till Telias partnerprogram för 5g och tillsammans med operatören ska de utveckla tekniken vid massabruket i Mörrum.

  • Annons 4