nr-logo

Strategisk kunskap om företagskommunikation

Goexcellent stuvar om internt

Större kundfokus, snabbare beslutsvägar och djupare nordiskt samarbete. Det är målen när kontaktcenterföretaget Goexcellent nu organiserar om.

  • Artikel annons 1

Den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 september, innebär en tydligare nordisk struktur där landschefer ansvarar för leveransen och produktionen för kunduppdragen på respektive marknad. Syftet är att få en än mer kundfokuserad organisation där företagets samlade kompetens lättare ska komma kunderna till godo.

– En av våra starkaste tillgångar är vår nordiska närvaro och företaget har nu nått en nivå där vi är redo att ytterligare fördjupa samarbetet mellan länderna, säger Terje Andreassen, koncernchef på Goexcellent.

Svensk kvar i Sverige

Arvid Svensk blir fortsatt landschef för Sverige, där sker ingen förändring. Däremot har man format en ny, nordisk ledningsgrupp och ett nordiskt client manager-team som ska arbeta mycket tätare än förut.

– Detta kommer att öka graden av erfarenhetsutbyte och bättre tillvarata den gedigna kompetens som finns i de olika länderna. Vi ska vidareutveckla våra metoder, både inom den kvalitativa produktionen och inom teknikutvecklingen, fortsätter Terje Andreassen.

Medför inga varsel

För att snabbare kunna agera på förändringskrav från kunderna och marknaden har Goexcellent också valt att korta beslutsvägarna genom att skapa en plattare organisation.

– Vi har helt enkelt tagit bort en ledarnivå mellan landscheferna och våra kunder, förtydligar informationschefen Stina Reutercrona.

Tilltaget lär innebära förändrade arbetsuppgifter för ett fåtal individer, men inte orsaka några uppsägningar.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

Snabb TDC-integration överraskar Tele2:s vd

Tele2:s vd trodde att integrationen med TDC Sverige skulle ta tre år – men redan efter ett år har man hunnit halvvägs. Nu ska Samuel Skott använda lärdomarna i sammanslagningen med Com Hem.
– Det är viktigt att jobba med företagskulturen, säger han.

  • Annons 4

Prenumerera på Telekom idags nyhetsbrev. Det är helt gratis. Anmäl dig här