nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Hållbarhetskrav för smartphones klara

  • Artikel annons 1

TCO Development lanserade förra veckan sin heltäckande hållbarhetscertifiering av smartphones. Certifieringen ställer krav på socialt ansvar i produktionen, reducering av skadliga ämnen i produkternas sammansättning, energieffektivitet och ergonomi, dessutom ska produkterna vara förberedda för återvinning.

TCO Certified Smartphones heter kriteriedokumentet som upphandlingsansvariga nu kan luta sig emot. Tillverkare kan redan nu ansöka om att testa och certifiera sina produkter.

TCO har sedan tidigare tagit fram liknande dokument för bland annat dataskärmar, headset och surfplattor.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

IPsoft:s chatbot prisas i ny studie

”En idealisk lösning med avancerade funktioner”. Så beskrivs IPsofts Amelia i en ny undersökning av chatbotar.
– Vi är hedrade att bli omnämnda som ledare, säger Chetan Dube, vd för företaget.