nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Här är branscherna som är sämst på kompetensutveckling

Kompetens är hett eftertraktat i alla branscher. Trots det slarvar företagen med att se till att de anställda får meningsfull utveckling.
– Det är oroväckande, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

  • Artikel annons 1

I en ny undersökning, Unionens kompetensbarometer 2018, framgår det att endast sex av tio tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Än värre är det att inte ens hälften av de tillfrågade har gjort en plan för sin utveckling med sin chef.

Barometern är en kartläggning bland tjänstemän i privat sektor och genomförs för tredje året i rad. Men trots digitalisering och ökad konkurrens om erfaren arbetskraft – har siffrorna inte förbättrats sedan deras första undersökning.

– Det är oroväckande att siffran inte har förbättrats ett dugg under de senaste tre åren. Företagen måste nu börja prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Markanta skillnader mellan branscherna

Nytt för i år är att man har kartlagt hur kompetensutvecklingen ser ut i olika branscher ­och skillnaderna är stora. Inom farmaci- och hälsosektorn är man bäst på att ge sina anställda meningsfull utveckling. Sämst är man inom handelsbranschen där färre än hälften fått detta. Det senare är häpnadsväckande med tanke på i vilken rasande takt digitaliseringen och internationell konkurrens driver på omfattande förändringar.

– Kompetensutveckling är en strategisk, affärskritisk fråga på alla arbetsplatser. Inom handel krävs exempelvis helt nya kompetenser inom it och logistik för att klara av den ökade konkurrensen från och inom e-handeln, säger Martin Linder.

Inom it- och telekombranschen angav 59 procent att de har genomfört någon form av kompetensutveckling. Dock har bara 49 procent en plan angående hur de ska fortsätta sin utveckling.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Så blir Net1 under Teracom

I mars införlivades Net1 i Teracom och Maria Sandgren tog över som vd.
Nu avslöjar hon vilken väg företaget sak gå framöver.
– Vi har börjat titta på hur vi framöver kan bygga ut vårt mobilnät, säger hon.

De här samarbetsverktygen använder vi

Under torsdagen gick Telekom idag-konferensen Connect19 av stapeln. Fokus var den digitala arbetsplatsen och collaboration. Men hur ser det ut i verkligheten?
Vi ställde frågan om vilket samarbetsverktyg som användes till konferensdeltagarna.