nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

FOTO: SKL

Hon blir regeringens digitaliseringschef

En ny specialpost för att Sverige inte ska tappa konkurrenskraft. Nu har regeringen för första gången försetts med en digitaliseringschef.

  • Artikel annons 1

Åsa Zetterberg blir digitaliseringsminister Peter Erikssons högra hand och kommer att arbeta i en nyinstiftad roll på näringsdepartementet.

– Hon kommer att stödja mig i mitt arbete med att samordna insatser brett inom olika politikområden och av många aktörer för att klara konkurrenskraften, jobben, hållbarheten, välfärden och livskvaliteten, säger Peter Eriksson.

Var med i digitaliseringskommisionen

Zetterberg som närmast kommer från jobbet som sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering har även suttit med i regeringens digitaliseringsråd och kommission.

– Jag är glad över att få arbete med att nå Sveriges övergripande målsättning om att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, säger hon.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4