nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Inför nya auktionen – ber nu om synpunkter

När Post- och Telestyrelsen höll spektrumauktion för 700 MHz-bandet kom det frän kritik.
Vissa ansåg att upplägget inte garanterade god konkurrens, men myndigheten slog ifrån sig.
Nu, när man planerar ny auktion, väljer PTS dock att be om synpunkter.

  • Artikel annons 1

I december kommer PTS att hålla auktion för tilldelningen av 2,3- samt 3,5 GHz-banden. Reglerna kring dessa ska ge förutsättningar för en effektiv konkurrens i 5g-utbyggnaden och för att försäkra sig om detta har man nu skickat ut en så kallad konsultation.

Konsultationen innehåller en rad förslag inför tilldelningen, och fram till den 5 mars kan intressenter lämna synpunkter på dessa.

Bland annat föreslår PTS att auktionen kommer innehålla:

  • En blockindelning med åtta tillstånd på vardera 10 MHz i 2,3 GHz-bandet och femton tillstånd på vardera 20 MHz i 3,2 GHz-bandet.
  • Tillståndstid till och med den 31 december 2044.
  • Tekniska regler, inklusive hur närliggande radioanvändning ska skyddas.
  • Att auktionsformatet ska vara en så kallad klockauktion, en auktion med flera budrundor som genomförs över internet.
  • Ett spektrumtak i 3,5 GHz-bandet som begränsar mängden spektrum som en aktör kan förvärva i auktionen till 120 MHz. Spektrumtaket ska konstrueras så att det säkerställer att minst tre, från varandra oberoende. Tillståndshavare kan tillhandahålla nätkapacitet baserat på spektrumet i 3,5 GHz-bandet.

Vidare skriver PTS att man fortsätter att utreda frågan om lokala tillstånd i 3,7-3,8 GHz-bandet. Efter att ha fått in åsikterna på konsultationen kommer myndigheten sammanställa detaljerade regler kring hur man ämnar gå till väga – och i april kommer man skicka ut en så kallad allmän inbjudan.  

Etiketter:,

  • Annons 3

Fler nyheter

Så använder DNB ai för att förbättra kundtjänsten

Genomtänkt implementering ger gott resultat När det kommer till att använda ai-teknik har norska DNB valt att skynda långsamt.
– Vi började egentligen 2013 då vi lanserade taligenkänning på telefon, säger Jan Thomas Lerstein, chef för Emerging Technologies på banken.

  • Annons 4