nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

FOTO: Automation Region

Initiativet vill se människovänligt ai

Hur påverkas samhället av smarta algoritmer och ai? Det ska addAI utforska. Initiativet är ett samarbete mellan experter från akademi och industri.

  • Artikel annons 1

Utvecklingen av artificiell intelligens har tagit fart på allvar. Avancerade algoritmer appliceras på stora datamängder, vilket skapar en explosion av ny funktionalitet. Det innebär att många filosofiska frågor ställs på sin spets.

I takt med att ai-systemen utvecklas kommer deras intelligens allt mer uppfattas som nära nog mänsklig. Utvecklingen ger upphov till diskussion inom en rad olika områden. Ska myndigheter kunna använda algoritmer som bestämmer vilken skola dina barn ska gå i, eller om du har rätt till ett visst bidrag? Kan ai bevilja eller avslå en asylansökan? I många fall är det tekniskt möjligt att automatisera den här typen av beslut, men frågan är om det är rättssäkert.

Vill se ”människovänlig ai”

Automation Region medverkar i addAI – en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som söker svar på de här frågorna. En av experterna är Helena Blackbright, projektledare på Automation Region och doktorand i innovationsledning vid Mälardalens högskola.

– Vår roll är att utveckla och sprida kunskap. Ai som utvecklas av automationsföretag kan lyftas över och göra nytta i andra delar av samhället, som till exempel inom vården eller skolan, säger Helena Blackbright.

Hon betonar samtidigt att möjligheterna och konsekvenserna sträcker sig långt bortom tekniken som sådan. För Automation Regions medlemmar är det viktigt att vara uppmärksamma på de etiska och juridiska aspekterna och eftersträva ai-lösningar som förstärker snarare än tränger ut människan. Helena Blackbright anser att man måste understödja utvecklingen av ”människovänlig ai”.

Kan minska behovet av arbetskraft

Nu börjar ai-systemen även utveckla förmågan att ta till sig implicit kunskap – som till exempel att känna igen bilder eller att spela tennis. En konsekvens av framstegen är att behovet av arbetskraft sannolikt kommer att minska inom flera områden.

– På kort tid kan ai-system lära sig att utföra arbetsuppgifter som tidigare krävde skickliga operatörer med lång yrkeserfarenhet. Ai har potential att ersätta människan i en rad olika roller och arbetsmoment. Det kan i värsta fall leda till att vi människor blir passiva och oskickliga, säger Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft och en av initiativtagarna bakom addAI.

Utgångspunkten inom initiativet är dock att ai – hanterat på ett ansvarsfullt sätt – innebär fantastiska möjligheter för mänskligheten. Under våren publiceras resultat på hemsidan www.addai.org och gruppens arbete summeras sedan vid ett seminarium under Almedalsveckan.

Daniel Akenines konkreta råd

* Framtidens affärsmodeller kommer att stödjas av AI. Fundera på hur AI kan adderas till din verksamhet för att skapa ytterligare kundvärde.

* Skaffa rätt kompetens för att arbeta med AI. Teknisk expertis är viktig men bortse inte från de juridiska och etiska aspekterna.

* Hantera kompetensbrist genom att satsa på vidareutbildning för dina medarbetare.

* Undersök om det är möjligt att anropa specifika AI-tjänster inom exempelvis mönsterigenkänning för att lösa dina behov.

* Sträva efter en väl avvägd interaktion mellan människa och maskin. AI ska förstärka människan – inte tränga ut henne.

Etiketter:,

  • Annons 3

Fler nyheter

Södra påbörjar 5g-resan

Ett första steg mot automation via 5g. Skogsägarföreningen Södra ansluter till Telias partnerprogram för 5g och tillsammans med operatören ska de utveckla tekniken vid massabruket i Mörrum.

  • Annons 4