nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Iot-projekt riskerar att bli både dyra och försenade

Inom de närmsta åren kommer hälften av alla nya projekt och processer hos företagen att innehålla åtminstone något element av sakernas internet. Men Gartner förutspår att både kostnaderna och tidsramarna kommer att underskattas kraftigt.

  • Artikel annons 1

I sin senaste rapport menar Gartner att iot-utvecklingen nu går så snabbt att inom bara fyra år, det vill säga 2020, så kommer hälften av alla nya företagsprocesser och system ha inslag av sakernas internet. Förklaringen är att många av trösklarna, däribland kostnaderna, för att använda tekniken nu snabbt sänks vilket gör tekniken tillgänglig för fler företag.

– Tillämpningar som tidigare var praktiskt oanvändbara slutar att vara det, säger W Roy Schulte, analytiker på Gartner och konstaterar samtidigt att sakernas internet är relevant inom i princip alla branscher om än inte i varje sammanhang.

Och det är inte som som rena iot-applikationer vi kommer att få se tillämpningarna utan istället kommer det vara en större eller mindre del i massor av applikationer.

Räkna med högre kostnader än beräknat

Får Gartner rätt kommer vägen framåt dessvärre att vara ganska krokig. Av de iot-projekt som blivit klara eller satts igång fram till och med 2018 räknar analysföretaget med att hela 75 procent kommer att ta upp till dubbelt så lång tid att genomföra än planerat. Som en följd av det kommer kostnaderna också att bli avsevärt högre än företagen räknat med. Gartner varnar också för att detta kommer att leda till att man kommer att ta genvägar när det gäller säkerheten för att hålla kostnaderna och tidsåtgången nere.

Men kompromisser med säkerheten kan bli en långt större kostnadsposter. Att åtgärda iot-relaterade säkerhetsproblem kan komma att förbruka så mycket som 20 procent av företagens budgetar för säkerhetsbudgetar 2020, jämfört med 1 procent förra året.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4