nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

”Jag tror inte på nb iot”

Det finns mängder med tekniker för iot-nätverk. Nu är det ytterligare en som vill slå sig in på den svenska marknaden. ”Vi vill bli lika självklara utomhus som wifi är inomhus”, säger företrädaren Phil Beecher.

  • Artikel annons 1

Sigfox, Lora, Narrowband Iot, LTE M och Weightless. Listan är redan lång över tekniker för nät för alla uppkopplade saker – och listan kommer att bli längre framöver. Det är många som vill se till att visionerna med 50 miljarder uppkopplade prylar 2020 blir verklighet.

På den amerikanska och asiatiska marknaden är Wi-sun, en allians med omkring 170 medlemmar, en etablerad spelare med flera stora energibolag som kunder där elmätare kopplas upp. Nu har alliansen och dess medlemmar, där bland annat Cisco och Toshiba ingår, siktet inställt på Europa med sin teknik.

Telekom idag är en av flera svenska tidningar som träffar engelsmannen Phil Beecher, som är ordförande i Wi-sun och jobbar heltid med alliansen, när han besöker Sverige för första gången. Vi tar det från början: Wi-sun står sedan 2012 för en öppen standard med p2p-teknik som bygger på IEEE 802.15.4g-standarden, det vill säga ett mesh-nätverk där prylar kommunicerar med varandra. Att standarden är öppen betyder att olika leverantörers produkter ska fungera med varandra, även om det är inte alltid garanterat.

Är det så att det behövs en teknik till för att kunna koppla upp 50 miljarder prylar inom några år, eller finns det redan tillräckligt med alternativ?

– För varje lösning finns det en nät-typ som passar bäst. Vi tycker att vi har en väldigt bra lösning av flera skäl, bland annat för att vi har en hög säkerhet och en bra skalbarhet i den tekniska lösningen eftersom ett mesh-nätverk bara blir robustare med fler saker ihopkopplade, säger Phil Beecher.

– Det finns väl egentligen bara en teknik som jag inte tror på och det är nb iot, eftersom den inte är framtidssäker. Bygger du ett hus som ställer sig i vägen för antennen så tappar prylen kopplingen med nätet och du behöver förändra nätet. Vårt nät letar sig runt huset om det byggs efter att prylarna installerades.

Vilken typ av prylar passar ert nät för?

– Idag är det mycket mätare eftersom det var där vi började. Vi är också bra på infrastruktur som gatlyktor där varje stolpe blir uppkopplad så att man kan skapa många funktioner eftersom nätet blir väldigt stort.

I en ny undersökning, som alliansen beställt, har 350 företrädare för organisationer som jobbar med iot i USA, Storbritannien, Danmark och Sverige svarat att den viktigaste prioriteringen med deras egen iot-utveckling är säkerheten. Föga överraskande efter ett flertal hacker-attacker där sårbarheten i iot-nät utnyttjats för att skapa stor skada.

Du säger att er säkerhetslösning är en av era styrkor. På vilket sätt är den bra?

– Vårt system ska inte gå att hacka eftersom varje pryl har sitt eget certifikat som måste uppfyllas för att prylen ska få tillgång till nätet. Har någon mixtrat med prylen så märks det och nätet får fortsätta utan prylen. Det har varit en lösning som har varit dyr, men nu har vi hittat en leverantör som får ner kostnaden.

Var finns ni om fem år?

– Jag hoppas att vi har nått samma självklarhet som wifi har idag inomhus med vårt nät utomhus. Det är ingen som idag tänker på hur wifi fungerar, det bara finns där, säger Phil Beecher.

I USA och Asien har ni bra marknadsandelar, men läget är helt annorlunda på den här kontinenten. Varför har Europa dröjt för er?

– Vi är en liten organisation och har inte obegränsade resurser. Dessutom har det varit en del spektrum-frågor som har varit enklare i USA och Asien. Nu tycker vi att vi är redo för Europa.

Finns det något Wi-sun-nät i Sverige idag?

– Kanske, men antagligen inte. En av medlemmarna har nät i Sverige, men jag tror att det är ett Wi-sun-protokollet som används. Men i Köpenhamn är gatubelysning och en del trafikupplysningar kopplade till vårt nät och det har lett till stora besparingar för dem, säger Phil Beecher.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4