nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Kosumenter klagar gärna i sociala medier

62 procent av svenska konsumenter delar med sig av negativa upplevelser om företag i sociala medier som Facebook och Twitter.

  • Artikel annons 1

När svenskar klagar på företag, sker det ofta i sociala medier. Det visar en internationell undersökning genomförd i sju länder. Enligt undersökningen delar sex av tio svenskar, 62 procent, sina negativa upplevelser om företag i sociala medier.

Det är på den egna facebooksidan som svenskarna delar sina erfarenheter i första hand, och i andra hand på företagets facebooksida. Var femte twittrande svensk, 21 procent, har twittrat om sin upplevelse, medan motsvarande siffra internationellt är 5 procent.

Men allt är inte heller negativt, 49 procent delar även sina positiva upplevelser på sociala medier. Och ännu fler, 71 procent har berättat för familj eller vänner, när de fått ett bra bemötande i kundtjänsten.

Enligt Daniel Eisenberg, nordenchef på Interactive Intelligence som genomfört undersökningen, visar detta resultat på vikten av att i arbetet med att utveckla företagets kundtjänst, se sociala medier som en alltmer betydelsefull kanal för att möta sina kunder.

Undersökningen baseras sig på enkätsvar från 1 407 personer från bland annat Sverige, Storbritannien, Tyskland, Brasilien, Nordamerika.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Luleå bygger testmiljö för 5g

Snart ska Luleå få 5g. Stadens universitet kommer tillsammans med bland annat Telia och Ericsson bygga en testmiljö.
– Vi är upprymda över att få en av de första 5g-installationerna i Sverige, säger projektledaren Karl Andersson.