nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Krönika

”Till blåljusnätets försvar”

700 MHz-bandet har varit en stridsfråga länge, där tv-aktörerna blev de första förlorarna. Även offentliga verksamheter som polisen och försvaret, som velat reservera utrymme för ett nytt blåljusnät som ersättare till Rakel, såg ut att gå mot en förlust innan det slogs fast att en ny utredning skulle genomföras.

  • Artikel annons 1

När både MSB och PTS presenterat sina utredningar står det klart att det fortfarande råder oenighet om framtiden för 700 MHz-bandet. Rakelnätet kommer snart att vara förlegat: polisen, försvaret och andra offentliga aktörer ser ett behov av ett säkert nät för mobila datatjänster. Vi har tidigare skrivit om polismyndighetens stora mobilitetssatsning (#6 2015) och nyttan som mobila verktyg kan göra för poliser ute på fältet är enorm.

Knappast något tyder heller på att man har planer på att minska satsningen, snarare står man i startgroparna för att växla upp. Idag förlitar sig myndigheterna på de kommersiella aktörernas nät för mobildatatjänster, men man har också varit väldigt tydliga med att man inte anser sig ha möjlighet att ställa de krav och villkor som man vill när det gäller de av operatörerna ägda mobilnäten.

Post- och telestyrelsen, PTS, har uttryckt att man helst ser att 700 MHz-bandet används för kommersiella tjänster. Genom att välja den vägen vill man uppnå samhällsnytta på två sätt. Dels hoppas man att konkurrensen mellan operatörerna ska öka och att det ska leda till prissänkningar, dels hoppas man kunna täppa till vita fläckar i täckningen i Sverige genom att ställa täckningskrav. För att uppnå åtminstone det senare målet krävs att PTS kör över operatörernas vilja, de har nämligen tydligt aviserat (i sina svar till myndigheten) att de inte är intresserade av täckningskrav. Här får man förvisso ha förståelse för att operatörerna längtat efter det här ögonblicket länge och säkerligen inte ger sig utan strid. Men ska det skapas samhällsnytta får vi alltså räkna med sura operatörer och strid, vare sig resultatet är ett blåljusnät eller ett täckningskrav.

Ett lyckat blåljusnät baserat på lte-teknik, vilket är tanken, skulle kunna ge unika möjligheter för offentliga aktörer, fler än bara polisen och försvaret. Inte bara inom det mest självklara, som nya mobila tjänster, utan ett offentligt ägt och förvaltat 4g-nät skulle också kunna bli en robust backup-lösning i en värld där vi blir allt mer datadrivna. Där pratar vi samhällsnytta.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

EQT:s nya spelare siktar på topp-platsen

IP Only Enterprise är en ny toppspelare på företagsmarknaden. Målet för sammanslagningen mellan IP Only och DGC: att passera Telia i nya marknadsandelar. Telekom idag träffade bolaget för att höra hur det ska gå till.

  • Annons 4