nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Mer bredband till glesbygden

Via Statens Jordbruksverk vill regeringen lägga ett antal miljoner kronor för effektivare bredbandsutbyggnad för hela landsbygden.

Sven-Erik Bucht
  • Artikel annons 1

Det handlar om 150 miljoner kronor som regeringen vill satsa på att bredband byggs ut på landsbygdens glesbefolkade områden. Uppdraget är överlämnat till Statens Jordbruksverk.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är nöjd.

– Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet, säger han i ett uttalande.

1 miljard extra

I samband med detta har regeringen i dag beslutat om förslag till ändring av det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020. En av förändringarna är att stödet till utbyggnad av bredband på landsbygden ökas med en miljard kronor. Regeringens totala satsning på bredbandsutbyggnad i Sverige blir därmed 4,25 miljarder kronor. En satsning som aviserades redan under budgetpropositionen tidigare i år.

Förslaget är skickat till den europeiska kommissionen för godkännande innan de kan träda i kraft.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4