nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Mer konkurrens från robotar

De flesta svenskar tror att den nya tekniken med artificiell intelligens kommer göra det svårare för människor att få jobb, visar en ny undersökning.

Ishtar Touailat, Tieto
  • Artikel annons 1

Tusen svenskar har tillfrågats om hur de tror att AI, Artificiell Intelligens, kommer att påverka samhället och arbetsliv. Tre av fyra svenskar tror att AI och robotar på ett eller annat sätt kommer göra det svårare att få jobb i framtiden. Men bara fyra procent av de som svarat är övertygade om att deras jobb kommer att ersättas av en AI. De flesta tror mer på att tekniken kommer att samverka med mänsklig arbetskraft.

Det visar en undersökning som genomförts av YouGov på uppdrag av Tieto.

– Medvetenheten om utvecklingen inom robotisering och artificiell intelligens är i allmänhet relativt låg. Ganska få känner till att vi rent tekniskt ligger i framkant och att många branscher står på tröskeln till ett brett införande av AI inom olika områden. Samtidigt går det att uttyda att just de branscher som varit tidigt ute med olika former av automatisering också är de som väntas genomgå den största förändringen med hjälp av AI, säger Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto. 

Nästa stora sektor

Inom industri och tillverkning har det sedan länga pågått en process med automatisering och det är även inom den sektorn som de flesta tror att robotar och AI kommer att ta över ännu mer de närmaste tio åren.

Majoriteten av de tillfrågade tror dock inte på experternas vision om att hälso- och sjukvård är nästa sektor för automatisering. Bara en av sju svenskar tror att sjukvården kommer att tas över av AI och robotar.

– AI inom sjukvården är redan här och just nu pågår en rad skarpa projekt där teknologin kommer att spela en avgörande roll för att analysera hälsodata för att exempelvis kunna sätta in preventiva åtgärder på både individ- och samhällsnivå. Det här är bara början på en utveckling som kommer att bli allt tydligare även för medborgarna, säger Ishtar Touailat.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

”Data är den nya globala valutan”

En rejäl kapitalinjektion och medel för fortsatt tillväxt.
Snowflake har i en finansieringsrunda fått in 450 miljoner dollar.
– Det nya kapitalet innebär att vi kan växa snabbare, säger Denise Person, marknadschef på företaget.