nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Mer lokal dialog ska ge bättre täckning

It- och energiminister Anna-Karin Hatt tror på fortsatta dialogmöten mellan operatörerna och lokala företrädare för att förbättra mobiltäckningen. Men nästa runda kommer att ledas av utvalda länsstyrelser och inte PTS.

  • Artikel annons 1

Förra årets satsningen på regional och lokal dialog som en lösning på täckningsproblemen fick hård kritik av bland annat Näringslivets Telekomförening, NTK. Men Näringsdepartementet och it-minister Anna-Karin Hatt har fortsatt tro på modellen och har beslutat om ytterligare en runda.

– Dialogmötena var väldigt uppskattade och såväl mobiloperatörer som kommunala och regionala företrädare tyckte att dessa regionala mötesplatser var ett bra sätt att knyta kontakter, diskutera, lösa problem och hitta nya arbetsformer för att påskynda mobilnätsutbyggnaden och förbättra mobiltäckningen, säger Anna-Karin Hatt.

Nya ansvariga för samtalen

Men i år är det inte PTS som kommer att hålla i trådarna för mötena utan istället fem utvalda länsstyrelser. Det handlar om länsstyrelserna i Blekinge, Jämtlands, Norrbottens, Södermanlands och Värmlands län som ska samla bland annat operatörer, kommuner, landsting och kraftbolag för att hitta samarbetsformer som snabbar på utbyggnaden av mobilnäten. Att just dessa länsstyrelser fått uppdraget förklarar Jonas Johansson, Anna-Karin Hatts pressekreterare, med att det är det är liknande kluster som förra året.

– När det gäller Norrbotten så ordnades ett regionalt dialogmöte i Västerbotten förra året där det var relativt få representanter från Norrbotten. Därför var det lämpligt att ge Norrbotten ett uppdrag i år.

Ti: Men vad har de tidigare dialogmötena gett?

– Det finns ingen enskild lösning för bättre mobiltäckning. Regeringens beslut om 800 MHz- bandet och nu senast 700 MHz-bandet är viktiga delar för att skapa förutsättningar för utbyggnad så att det ska finnas bra mobiltäckning i hela landet. Dock har vi sett att det ibland finns flaskhalsar på lokal nivå, som svårigheter eller förseningar med att få bygglov eller marktillträde. Historiskt sett har det inte funnits mycket kontakter mellan operatörer och lokala beslutsfattare. Ibland har det till och med funnits en misstro. Genom dialogmötena har operatörer och regionala företrädare fått ett forum där de tillsammans kan hitta lösningar på problem som kan stå i vägen för utbyggnad, säger Jonas Johansson.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

IPsoft:s chatbot prisas i ny studie

”En idealisk lösning med avancerade funktioner”. Så beskrivs IPsofts Amelia i en ny undersökning av chatbotar.
– Vi är hedrade att bli omnämnda som ledare, säger Chetan Dube, vd för företaget.