nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Mer pengar till bredband i glesbygd

I budgetpropositionen satsar regeringen 850 nya miljoner på utbyggnad av bredbandsnätet i glesbygden.

  • Artikel annons 1

Det är inom ramen för det så kallade landsbygdsprogrammet som regeringen i sin budgetproposition vill använda 850 nya miljoner kronor under 2017 till 2020 för att stödja utbyggnaden av bredband i de delar av landet där det saknas kommersiella förutsättningar. Stödet blir en fortsättning på de 3,25 miljarder som tidigare avsatts för bredbandsstöd genom landsbygdsprogrammet.

– Efterfrågan på stöd till bredbandsutbyggnad i landet är stort, särskilt i bygder som inte kan nås av en kommersiell utbyggnad av bredband. Denna satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

De aktuella stöden inom landsbygdsprogrammen fokuserar på nätutbyggnad fram till slutanvändarna medan ortssammanbinande nät istället kan få stöd från regionalfonden.

  • Annons 3

Fler nyheter

Hon ska leda Telekområdgivarna

Organisationen Telekområdgivarna får ny ordförande.
Ann-Sofie Fahlgren från Post- och telestyrelsen (PTS) blir den som nu tar över klubban.
– Det finns mycket gott att bygga vidare på, säger hon till Telekom idag.

Salesforce introducerar Quip Slides

Ett nytt verktyg samt en omdefiniering av hela samarbetsplattformen.
Nu lanserar Salesforce Quip Slides samt introducerar djupare integration med tredjepartstjänster.

  • Annons 4