nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Mer pengar till bredband i glesbygd

I budgetpropositionen satsar regeringen 850 nya miljoner på utbyggnad av bredbandsnätet i glesbygden.

  • Artikel annons 1

Det är inom ramen för det så kallade landsbygdsprogrammet som regeringen i sin budgetproposition vill använda 850 nya miljoner kronor under 2017 till 2020 för att stödja utbyggnaden av bredband i de delar av landet där det saknas kommersiella förutsättningar. Stödet blir en fortsättning på de 3,25 miljarder som tidigare avsatts för bredbandsstöd genom landsbygdsprogrammet.

– Efterfrågan på stöd till bredbandsutbyggnad i landet är stort, särskilt i bygder som inte kan nås av en kommersiell utbyggnad av bredband. Denna satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

De aktuella stöden inom landsbygdsprogrammen fokuserar på nätutbyggnad fram till slutanvändarna medan ortssammanbinande nät istället kan få stöd från regionalfonden.

  • Annons 3

Fler nyheter

EQT:s nya spelare siktar på topp-platsen

IP Only Enterprise är en ny toppspelare på företagsmarknaden. Målet för sammanslagningen mellan IP Only och DGC: att passera Telia i nya marknadsandelar. Telekom idag träffade bolaget för att höra hur det ska gå till.

  • Annons 4