nr-logo

Strategisk kunskap om företagskommunikation

Molnet ska förbättra kvaliteten i vården

Effektivare resurshantering och mindre tidsslöseri.
Medicinteknikbolaget Arja och Sony Mobile Communication ska tillsammans digitalisera sjukvården.
Under första halvåret ska den nya molnlösningen börja användas.

  • Artikel annons 1

Digitalisering av vården kan ge enorma effektiviseringsvinster. I en undersökning gjord av tidningen Nursing Times ägnar mer än en tredjedel av alla sjuksköterskor minst en timme av arbetsdagen till att leta efter utrustning. Något som är kostsamt och ineffektivt.

I jakten på att minimera tidsförlusterna har medicinteknikbolaget Arjo ingått ett samarbete med Sony Mobile Communications där målet är att utveckla en spårningslösning. Tekniken ska vara molnbaserad och leda till att effektivisera och kvalitetshöja vården.

Minskade ”tidssvinn” med 64 procent

I ett forskningsprojekt som genomfördes under två år vid ett av Sveriges största universitetssjukhus framgick det att tiden som lades på att leta efter kritisk utrustning minskade med 63 procent efter att tjänsten infördes.

– Vi är helt övertygade om att digitalisering är en viktig faktor för att föra dagens hälsovård både effektivare och säkrare, säger Johan Svenér på IoT Buisness Group Europe.

Arjo och Sony Mobile kommer att börja implementera den nya spårningslösningen på sjukhus i USA och Storbritannien under första halvåret 2018.

  • Annons 3

Fler nyheter

”5g är ingen revolution”

Klart, men inte färdigt. Så beskriver Fredrik Tufvesson läget för 5g just nu.
– 5g testas ju redan, men det lär ta tid innan det når allmänheten, säger han till Telekom idag.

  • Annons 4

Fortlax jättesatsning – fördubblar kapaciteten

Kapacitetsbristen ledde till tappade affärer. Därför storsatsar nu Fortlax på nytt datacenter.
Till sommaren ska det stå klart, men kunderna står redan på kö.
– Vår satsning verkar vara 100 procent rätt, säger Anders Berglund, vd för företaget.

Prenumerera på Telekom idags nyhetsbrev. Det är helt gratis. Anmäl dig här