nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Krönika

Nätverken vänds upp och ner för att klara användarnas krav

De kommande åren går utvecklingen mot att allt mer data behöver behandlas direkt när den kommer in på nätverket. Detta betyder i sin tur att datakraften i kanten på nätverket behöver stärkas, skriver Arubas Richard Schumacher.

  • Artikel annons 1

Idag håller de flesta organisationer närmast kontinuerligt på att öka kapaciteten i sina nätverk. Något som krävs för att användarna vill använda tjänster och applikationer som behöver allt större bandbredd, till exempel storskalig användning av molntjänster. Går det redan nu att förutsäga vad som blir nästa steg? Vad vill användarna ha om ett par år, och hur kommer det påverka hur nätverket utformas?

Flera av de tekniker som väntas växa de närmaste åren, bland annat inom the Internet of Things (IoT), driver utvecklingen åt samma håll. Allt från övervakning inom tillverkningsindustrin till avancerad teknik på sjukhus har gemensamt att de genererar stora mängder information som behöver ageras på direkt.

Flera skäl gör alltså att mer processorkraft behöver finnas där data produceras, i det som kallas ”The Intelligent Edge”, eller kanten på nätverket:

* Fördröjningar i överföringen av data (så kallad latency) blir allt svårare att hantera när data behöver behandlas snabbt. Fördröjningen är svår att bygga bort och är besvärlig för allt från självkörande bilar till nyttjandet av vanliga onlinetjänster.

* Dagens ökande krav på bandbredd gör att behovet av kapacitet på WAN-länkar fortsätter att öka, vilket leder till växande kostnader.

* Att systemen är autonoma blir allt viktigare. Många processer måste fungera 100 % av tiden, utan undantag, och i dessa fall är en uppkoppling som riskerar att bli överbelastad inte tillräcklig.

* Säkerheten blir också allt viktigare, och en del data vill man helt enkelt ha så nära källan som möjligt, för att det då är mindre risk att den sprids.

Tvärt emot denna utveckling har trenden de senaste åren varit att samla processorkraft i datacentret och molnet. Drivkrafterna bakom detta är främst effektivitet och kostnader. Denna centralisering har dock alltså även sina nackdelar, och dessa kommer bli tydligare framöver. I framtiden kommer sannolikt molnet och datacentret därför få förändrade roller, som mer handlar om att vara ett centrum för koordination, lagring, backoffice och tyngre beräkningar.

Varför behöver en CIO tänka på detta redan idag? En orsak är att framtidens trender för hur organisationers infrastruktur ska utformas påverkar IT-strategin redan idag. Särskilt som det kommer behövas investeringar, både där data samlas in, i nätverksteknik och även i datacentret.

En följd av den nya tekniken är att det även kommer vara viktigt att kunna integrera ny teknik i ett redan existerande nätverk. De ting som framöver genererar data, samlar in och processar den samt säkrar den, kommer bilda en helt ny ekologi. De leverantörer som har stängda standarder som inte fungerar med andra leverantörers utrustning kommer få svårt att anpassa sig till nyheter tillräckligt snabbt. Det här betonades också nu i höst i Gartners rapport Wired and WLAN Critical Capabilities, där vi till skillnad från andra leverantörer kunde leverera i alla sex typexempel på vad kunder behöver den närmaste tiden.

Det verkar alltså tydligt att det som finns i olika delar av nätverket, allt från kanten till centrum och molnet, kommer förändras. Det är redan idag dags att börja tänka över strategin för nästa generations IT-lösningar, för de kommer vara verklighet inom bara ett par år.

Richard Schumacher, Sverigechef på Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise

  • Annons 3

Fler nyheter

Box presenterar ny tjänst

Lagra din data var du vill – utan att det påverkar användarupplevelsen. Nu har molnföretaget Box lanserat sin nya tjänst.
– Med Box Zones får företaget det bästa av två världar, säger Jeetu Patel, produktchef på företaget.

  • Annons 4

Nytt nordiskt samarbete om 5g

Världens första sammanlänkade 5g-region. Under årets nordiska statsministermöte undertecknades en ny avsiktsförklaring.
– Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen, säger statsminister Stefan Löven.

Så hanterar Telekom idag GDPR

Arbetet med dataskyddsförordningen, GDPR, har varit intensivt den sista tiden för att vi ska vara klara till den 25 maj. Nu finns alla bitar på plats hos Telekom idag och vår ägare Pauser Media.

Operatörerna: ”Skapas risker för monopolisering”

Konkurrens ger snabb och bred nätutbyggnad. Men i skiftet till 5g finns det stora risker för att enskilda aktörer får osunda fördelar.
– De föreslagna auktionsreglerna för 700 MHz-auktionen är inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens, säger Samuel Skott på Tele2.

Utmanaren: ”Verkligheten har kommit ikapp vår idé”

Ett mobilabonnemang som inte kostar pengar – men där användarna får betala med sin tid.
Det är uppstickaren Wifogs strategi för att kapa till sig marknadsandelar.
– Det här är en affärsmodell man kan använda inom många branscher, säger Peter Håkansson, vd för företaget.