nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Nordiskt samarbete för 5G

Nordiska och baltiska ministrar diskuterar just nu möjligheten till en gemensam handlingsplan för 5G.

  • Artikel annons 1

I Barcelona pågår just nu Mobile World Congress och mitt bland alla tekniknyheter runt mobiltelefoni pågår allvarliga strategiska diskussioner om utbyggnaden av 5G. I alla fall enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Det är huvudsakligen ministrar från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Litauen som diskuterar om hur ett nordiskt-baltiskt samarbete skulle kunna se ut. Tanken med detta är att gemensamt främja en effektiv utveckling och ett snabbt införande av 5G i länderna.

Ministrarna ska vara eniga om att 5G-utveckligen är viktig för att ekonomin och samhällsutvecklingen gynnas i de berörda länderna.

– Jag har idag tillsammans med mina kollegor kommit överens om en handlingsplan för att på ett mer samordnat sätt förbättra möjligheterna för ett snabbt införande av 5G i Norden och Baltikum. Detta är ett viktigt steg för att bibehålla nordisk konkurrenskraft inom digitalisering, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett uttalande.

Handlingsplanen ska vara öppen för samtliga nordiska och baltiska länder och är särskilt tänkt att fungera som ett komplement till de initiativ som kommer att presenteras vid den nordisk-baltiska digitaliseringskonferensen Digital North i Oslo den 25 april.

Taggar:, ,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4