nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Debatt

NTK in i debatten

”Bygg ny teleinfrastruktur i Sverige”

– Ge oss vettiga priser på mobil kommunikation utomlands, är ett av Rune Nilssons krav.

Ny modern teleinfrastruktur måste börja byggas i stor skala i Sverige. Samtidigt måste den orimligt höga och oförutsägbara prisbilden på mobil kommunikation utanför landets gränser brytas.
Det menar Rune Nilsson, generalsekreterare i NTK, i den här debattartikeln.

  • Artikel annons 1

Det saknas vilja att bygga 2000-talets nya fiberbaserade teleinfrastruktur. Lagen om elektronisk kommunikation ska ge tjänstekonkurrens och det har fungerat på det gamla kopparnätet. Den ska också ge incitament att bygga nytt. Prisregleringen hindrar detta. NTK anser också att fiberbaserad modern accessinfrastruktur, oavsett vem som äger den, är så samhällsviktig att tjänstekonkurrensen inte enbart ska vara hänvisad till de adresser där en dominerande operatörs infrastruktur finns. Dagens lagstiftning riskerar att blockera och hindra nyskapande.

Ett framtidsinriktat regelverk behöver komma på plats som gör att operatörerna hellre kraftsamlar på nya tjänster och modern infrastruktur än på juridiska processer.

Ett annat problem är att den internationella mobilmarknaden inte ger det kunderna efterfrågar: möjlighet att köpa mobiltjänster utan hinder av nationsgränser till vettiga och förutsägbara priser. Kunderna saknar sammanhållna mobiltjänster som täcker den geografi där man arbetar. Det som erbjuds är ett lapptäcke av tjänster, prismodeller och paketerbjudanden som varierar från land till land. Mobiloperatörernas fokus på nationella erbjudanden leder till att det saknas konkurrenskraftiga, likvärdiga och vettigt prissatta tjänster för både små och stora företag (och privatpersoner) som arbetar och vistas i många geografier.

Prissättningen för mobiltjänster har historiskt varit högre än för fasta tjänster. Det är rimligt att mobilitet kostar men det är inte rimligt att internationell mobilitet kostar så mycket mer, som det gör idag. På en av operatörernas hemsidor går det att läsa: ”Att använda sitt mobila bredband utomlands kan snabbt bli ett dyrt nöje. Att ladda ned en vanlig nyhetssida kräver ca 3 MB vilket kan kosta 75-372 kr. Om du dessutom spelar upp filmklipp eller laddar ner filer kan det bli mycket dyrt”.

Det visar att priserna är så orimliga att användarna tvingas begränsa användningen. Dagens oligopol skapar en osund marknad. Mobiloperatörerna missar en marknadstillväxt. Först när priserna blir vettiga kommer professionella användare öka sin användning. Mer reglering är enkelt men tveksamt. NTK ser inte det som den bästa vägen och inte ens den snabbaste. Flera av de svenska operatörerna bedriver omfattande mobilverksamhet både i grannländer och andra länder. Börja erbjuda prisvärda lösningar i dessa länder för att visa hela branschen att vettiga priser internationellt också driver mobiloperatörers tillväxt.

Internationellt verkande företag vill erbjudas möjlighet till ”one-stop shopping” och ”one-stop billing” till vettiga och transparenta priser så att man kan komma bort från den nationsbaserade försäljningen som idag blockerar tillväxten.

Vi bjuder in till dialog med bransch och politiker. Vi tror inte att prisreglering skapar den nya nödvändiga teleinfrastrukturen i Sverige. Mobilpriserna måste bli överkomliga, för företag och privatpersoner, vid användning utanför Sverige. Tekniskt och legalt finns det inga hinder. För branschen handlar det framför allt om vilja, organisation och entreprenörsanda och för våra politiker om engagemang, insikt och målbild hur konkurrenskraft skapas.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

Box presenterar ny tjänst

Lagra din data var du vill – utan att det påverkar användarupplevelsen. Nu har molnföretaget Box lanserat sin nya tjänst.
– Med Box Zones får företaget det bästa av två världar, säger Jeetu Patel, produktchef på företaget.

  • Annons 4

Nytt nordiskt samarbete om 5g

Världens första sammanlänkade 5g-region. Under årets nordiska statsministermöte undertecknades en ny avsiktsförklaring.
– Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen, säger statsminister Stefan Löven.

Så hanterar Telekom idag GDPR

Arbetet med dataskyddsförordningen, GDPR, har varit intensivt den sista tiden för att vi ska vara klara till den 25 maj. Nu finns alla bitar på plats hos Telekom idag och vår ägare Pauser Media.

Operatörerna: ”Skapas risker för monopolisering”

Konkurrens ger snabb och bred nätutbyggnad. Men i skiftet till 5g finns det stora risker för att enskilda aktörer får osunda fördelar.
– De föreslagna auktionsreglerna för 700 MHz-auktionen är inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens, säger Samuel Skott på Tele2.

Utmanaren: ”Verkligheten har kommit ikapp vår idé”

Ett mobilabonnemang som inte kostar pengar – men där användarna får betala med sin tid.
Det är uppstickaren Wifogs strategi för att kapa till sig marknadsandelar.
– Det här är en affärsmodell man kan använda inom många branscher, säger Peter Håkansson, vd för företaget.