nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Nwise levererar plattform för texttelefoni

Nwise har fått uppdrag av Samres att bygga en helt ny teknikplattform till texttelefonitjänsten Texttelefoni.se

  • Artikel annons 1

Texttelefoni.se är en kostnadsfri förmedlingstjänst som PTS, Post- och telestyrelsen, tillhandahåller genom upphandlade leverantörer. Från och med den 2 april 2018 är Samres ny leverantör av tjänsten i samarbete med Nwise.

Texttelefoni.se har i många år möjliggjort för döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via texttelefon. Detta genom att förmedla samtal mellan texttelefoner och taltelefoner.

Ny webbsida

Moderniseringen av tjänsten innebär även en ny hemsida som kommer vara hemvist för en webbaserad texttelefon för mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Via den nya webbsidan kommer det att finnas moderna texttelefoni-appar att ladda hem via app store och google play.

Samres är ett företag som specialiserat sig på beställningscentraler för färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik.

  • Annons 3

Fler nyheter

Ericsson åker till Barcelona med ny plattform

Med en förstärkt 5g-plattform åker Ericsson till helgen ned till Barcelona.
– Vi har 42 kontrakt med operatörer varav tio är namngivna. Det är fler än någon annan, säger Helena Norrman, kommunikationschef på bolaget.

  • Annons 4