nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Ny modell för bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen har fått uppdraget att föreslå hur de framtida insatserna för bredbandsutbyggnaden med statliga medel kan utformas.

  • Artikel annons 1

Uppdraget kommer från regeringen och PTS gör bedömningen att utbyggnaden av bredband har kommit till ett sådant skede att det blir svårt att lösa den kvarvarande utbyggnaden genom lokala engagemang och en fördelning av bredbandsstöd som styrs av ansökningar. Som den nuvarande så kallade ”nerifrån och upp-modellen” fungerar. För att kunna hantera den framtida bredbandsutbyggnaden anser PTS att det behövs förändring i form av mer strategisk styrning av bredbandsstödet.

Myndigheten föreslår därför en uppgradering i form av en ”uppifrån och ner-modell” med ett centralt styrt system där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över områden som behöver stöd.

Förslaget till en ny modell betyder bland annat:

*Stöd för bredbandsutbyggnad bör hanteras som ett statligt stöd framöver. Om fokus riktas på ett stöd kan det främja förutsebarheten för aktörerna på bredbandsmarknaden.

*Bredbandsstödet bör vara ett nationellt stöd utanför landsbygdsprogrammet och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ett sådant stöd kan vara särskilt utformat för bredbandsutbyggnad och anpassat till utvecklingen på den svenska bredbandsmarknaden.

*Den regionala kompetens som finns i respektive län bör tillvaratas och det ska vara möjligt att påverka var stödmedel fördelas genom prioriteringar på regional nivå.

Ett nytt bredbandsstöd i enlighet med den föreslagna modellen bör enligt PTS tas fram så snart som möjligt för att förbättra förutsättningarna att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Ny trend ger bättre koll på kunden

Det går att effektivisera sin företagstelefoni med en kontaktcenterlösning. Telekom idag kikar lite närmare på trenden som nått nyblivna telefonimästaren Sandvikens kommun och norska Elkjøp, där svenska Elgiganten ingår.

Telias köp ska pressa Telenor

Ett förvärv som ska stärka Telias närvaro i Norge.
Telekomjätten gjorde i somras upp med TDC om att köpa deras norska verksamhet.
Ett köp som ger stora möjligheter på marknaden.