nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Ny modell för bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen har fått uppdraget att föreslå hur de framtida insatserna för bredbandsutbyggnaden med statliga medel kan utformas.

  • Artikel annons 1

Uppdraget kommer från regeringen och PTS gör bedömningen att utbyggnaden av bredband har kommit till ett sådant skede att det blir svårt att lösa den kvarvarande utbyggnaden genom lokala engagemang och en fördelning av bredbandsstöd som styrs av ansökningar. Som den nuvarande så kallade ”nerifrån och upp-modellen” fungerar. För att kunna hantera den framtida bredbandsutbyggnaden anser PTS att det behövs förändring i form av mer strategisk styrning av bredbandsstödet.

Myndigheten föreslår därför en uppgradering i form av en ”uppifrån och ner-modell” med ett centralt styrt system där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över områden som behöver stöd.

Förslaget till en ny modell betyder bland annat:

*Stöd för bredbandsutbyggnad bör hanteras som ett statligt stöd framöver. Om fokus riktas på ett stöd kan det främja förutsebarheten för aktörerna på bredbandsmarknaden.

*Bredbandsstödet bör vara ett nationellt stöd utanför landsbygdsprogrammet och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ett sådant stöd kan vara särskilt utformat för bredbandsutbyggnad och anpassat till utvecklingen på den svenska bredbandsmarknaden.

*Den regionala kompetens som finns i respektive län bör tillvaratas och det ska vara möjligt att påverka var stödmedel fördelas genom prioriteringar på regional nivå.

Ett nytt bredbandsstöd i enlighet med den föreslagna modellen bör enligt PTS tas fram så snart som möjligt för att förbättra förutsättningarna att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Etiketter:,

  • Annons 3

Fler nyheter

HPE ska ta ledningen inom lagring med nya Primera

Deras nya plattform sägs omdefiniera affärskritisk lagring – tack vare industrins mest avancerade ai och maskininlärning.
– Primera är självkörande, självläkande och självoptimerande, säger Stephan Andersson, Sverigechef för hybrid it på HPE, till Telekom idag.

Tieto och Evry går ihop

Analys

It-konsultbolagen Tieto och Evry slår sina påsar ihop. Tillsammans vill de bli en storspelare på den nordiska marknaden för digitalisering.

  • Annons 4

Teknikchefen: ”Varje stad borde ha en CTO”

Möjligheterna är här och tekniken är på plats. Men fortfarande är realisationen av den äkta smarta staden långt borta. Därför efterfrågar Ericssons teknikchef tydligare ledarskap.
– Den smarta staden är inte längre en vision, komersiella 5G system är redan här, säger Erik Ekudden.