nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Nya EU-förslaget för 700 MHz-bandet

EU-kommissionen har idag lämnat ett förslag att öronmärka 700 MHz-bandet inom hela unionen för mobila datatjänster. Målet är att från 2020 reservera det aktuella frekvensutrymmet.

  • Artikel annons 1

Att EU-kommissionen lämnar förslaget är en del i arbetet med att skapa en digital inre marknad inom unionen. Enligt kommissionen kommer man behöva reservera 700 MHz-bandet inom unionen för mobila tjänster, främst mobildata. Idag används utrymmet främst för tv-sändningar.Kommissionen pekar särskilt på frekvensbandets goda egenskaper när det gäller yttäckning.

– 28 olika sätt att förvalta radiofrekvenser i EU är inte ekonomiskt försvarbart på en digital inre marknad. Idag kommer vi med vårt första förslag om hur man bättre ska kunna samordna spektrumet i EU. Vi förslår en samfälld plan för hur 700 MHz-bandet ska användas för mobila tjänster. Detta frekvensband ger optimala förhållanden för både bred täckning och högre hastigheter. Den kommer att ge alla européer högkvalitativ tillgång till internet, även ute på landsbygden, och bana väg för 5G, nästa generations kommunikationsnät. Vi reserverar samtidigt frekvenser för den audiovisuella sektorn och hjälper fram ny teknik som utnyttjar radiovågor effektivt, säger Andrus Ansip kommissionär med ansvar för den inre digitala marknaden.

Förslaget är att 700 MHz-bandet 30 juni 2020 ska knytas upp i syfte att användas för mobila tjänster. Samtidigt vill man säkra frekvensutrymmet 470 MHz – 694 MHz för tv-sändningar. Här i Sverige har regeringen redan beslutat att 700 Mhz-bandet inte ska användas av tv. Just för tillfället pågår också utredningar om visst utrymme bör användas för blåljusnät.

Etiketter:, , ,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4